Wykładowcy Instytutu

Wykładowca e-mail Nr pokoju
prof. dr hab. Wojciech Bałus wojciech.balus@uj.edu.pl 55
dr hab. Andrzej Betlej andrzej.betlej@uj.edu.pl 47
dr Urszula Bęczkowska urszula.beczkowska@uj.edu.pl 57
dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer katarzyna.brzezina@uj.edu.pl 53
dr Aneta Bukowska aneta.bukowska@uj.edu.pl 52
dr Agata Dworzak dworzak.agata@gmail.com 47
prof. dr hab. Marcin Fabiański marcin.fabianski@wawel.org.pl 50
dr Mateusz Grzęda mateusz.grzeda@uj.edu.pl 54
prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz tomasz.gryglewicz@uj.edu.pl 49
dr Dobrosława Horzela dobroslawa.horzela@uj.edu.pl  48
dr Dorota Jędruch d_jedruch@interia.pl  47
prof. dr hab. Piotr Krasny ruber@poczta.fm 50
dr Magdalena Kunińska m.kuninska@gmail.com 62
dr Michał Kurzej kurzej@poczta.onet.pl 50
dr hab. Rafał Quirini-Popławski rafal.quirini-poplawski@uj.edu.pl 57
dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży tessa2007-8@tlen.pl 52
dr Andrzej Siwek i9s@poczta.fm 50
dr Sławomir Skrzyniarz skrzynia.fm@poczta.fm 51
dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka malgorzata.smorag-rozycka@uj.edu.pl 51
dr hab. Andrzej Szczerski andrzej.szczerski@uj.edu.pl 47
dr Marcin Szyma marcin.szyma@uj.edu.pl 58
dr hab. Marek Walczak walczak.ihs@poczta.fm 54
dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ zgorniak@if.uj.edu.pl 48

 

Doktoranci prowadzący zajęcia dydaktyczne w roku akad. 2018/2019

 • ​mgr  Justyna Kamińska - prowadzi wykład konwersatoryjny dla wszystkich studentów
 • mgr Sonia Kądziołka - prowadzi wykład konwersatoryjny dla wszystkich studentów
 • mgr Elżbieta Kozdęba-Łojek  - prowadzi wykład konwersatoryjny dla wszystkich studentów
 • mgr Wiktoria Kozioł - prowadzi wykład konwersatoryjny dla wszystkich studentów
 • mgr Aleksandra Nosalska - prowadzi wykład konwersatoryjny dla wszystkich studentów
 • mgr Wojciech Sowała - prowadzi wykład konwersatoryjny dla wszystkich studentów
 • mgr Adam Spodaryk - prowadzi ćwiczenia dla odk
 • mgr Marek Świdrak - prwadzi konwersatoria dla odk

Wykładowcy spoza Instytutu mający zajęcia w roku akad. 2018/2019

Wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr hab. Marcin Brocki - Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, prowadzi wykład dla odk
 • mgr Karol Dzięgielewski - Instytut Archeologii, prowadzi wykład dla odk
 • dr Anna Gawlik - Instytut Archeologii, prowadzi wykład i ćwiczenia dla odk
 • dr Piotr Kołodziejczyk - Instytut Archeologii, prowadzi wykład dla odk
 • dr hab. Józef Maciuszek prof. UJ - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Psychologii Stosowanej, prowadzi wykład dla spec. odl
 • dr hab. Zenon Piech, prof. UJ - Instytut Historii, prowadzi wykład dla historii sztuki
 • dr Piotr Rabiej - Instytut Historii, prowadzi wykłady dla odk
 • dr Łukasz Sochacki - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, prowadzi wykład dla odk
 • mgr Ewa Śnieżewska - lektor Jagiellońskiego Centrum Językowego, prowadzi lektorat z łaciny dla historii sztuki
 • prof. dr hab. Jan Święch - Dziekan Wydziału Historycznego UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, prowadzi wykład dla odk

Specjaliści spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr K. Blaschke - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 
 • mgr Marcin Ciba - Konserwator i Kustosz zbiorów artystycznych Klasztoru OO. Dominikanów w Krakowie, prowadzi wykład dla odk 
 • dr inż. arch. Jacek Chrząszczewski - Główny Specjalista w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, prowadzi wykład dla odk
 • mgr Joanna Dziewulska - Muzeum Narodowe w Krakowie, prowadzi konwersatorium dla odk
 • dr hab. inż. arch. Marcin Furtak - Politechnika Krakowska, prowadzi wykłady dla spec. odk
 • mgr Marta Graczyńska - Muzeum Narodowe w Krakowie, prowadzi konwersatorium dla spec. odk
 • dr Marta Lisok - Galeria BWA Katowice, prowadzi ćwiczenia dla specjalizacji kuratorskiej
 • dr Monika Nęcka - Akademia Sztuk Pięknych, prowadzi wykład dla historii sztuki
 • mgr Marek Ostafil -  Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, prowadzi wykład dla historii sztuki w ramach spec. odk
 • dr E. Skotniczna - Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJP2, prowadzi konwersatorium dla historii sztuki i odk
 • dr Michał Wiśniewski - Kierownik Ośrodka Edukacji-Akademii  Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prowadzi wykład dla odk
 • dr Tomasz Zaucha - Kierownik Działu Polskiego Malarstwa i Rzeźby XV-XVIII wieku Muzeum Narodowego w Krakowie, prowadzi wykład dla odk
 • dr Dominik Ziarkowski - Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, Uniwersytet Ekononiczny w Krakowie, prowadzi wykład dla odk