Mgr Weronika Grzesiak

Absolwentka historii sztuki i bohemistyki (lic.) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 2012 związana z Międzynarodowym Instytutem Badań nad Sztuką IRSA. Pracę doktorską przygotowuje na temat modernistycznej architektury w uzdrowiskach wschodniokarpackich województwa lwowskiego i stanisławowskiego (promotor: dr. hab. Marek Zgórniak, prof. UJ).

Główne obszary zainteresowań:

  • architektura modernistyczna
  • architektura wystawowa
  • lwowskie środowisko architektoniczne i artystyczne końca XIX i pierwszej połowy XX wieku
  • sztuka awangardowa w Europie Środkowej i Wschodniej