Doktoranci w IHS UJ

mgr Sonia Bała przedłużenie po II roku studiów 

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ 

mgr Szymon Cierpisz pierwsze przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Jan Piotr Cieślak pierwsze przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr Dominika Cora

I rok dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ
mgr Magdalena Garnczarska IV rok 

dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ

mgr Małgorzata Godek przedłużenie po II roku 

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

mgr Barbara Grela

III rok dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

mgr Oliwia Kaczmarzewska

I rok prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Justyna Kamińska

II rok dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

mgr Monika Kamińska

przedłużenie po II roku studiów dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

mgr Sonia Kądziołka

II rok dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ
mgr Elżbieta Kozdęba-Łojek IV rok

prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Natalia Koziara przedłużenie po III roku studiów

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

mgr Wiktoria Kozioł

drugie przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr Anita Kunikowska pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ

mgr Justyna Łuczyńska-Bystrowska pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

mgr Magdalena Młodawska  IV rok

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

mgr Elżbieta Musialik

I rok dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

mgr Dagny Nestorow

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ
mgr Aleksandra Nosalska pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Szczerski

mgr Weronika Nowak

I rok prof. dr hab. Piotr Krasny
mgr Martyna Nowicka-Wojnowska pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Szczerski

mgr Masza Sitek

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

mgr Izabella Sołtys

III rok dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

mgr Wojciech Sowała

II rok dr hab. Marek Walczak, prof. UJ
mgr Adam Spodaryk IV rok

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

mgr Maria Staniszewska

drugie przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Aleksander Stankiewicz

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

mgr Bogumiła Wiśniewska

przedłużenie studiów z tytułu urlopu macierzyńskiego

dr hab. Maria Hussakowska
mgr Marek Świdrak

III rok

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

mgr Kamila Twardowska IV rok

prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr Joanna Utzig

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

mgr Aleksander Włodyka

III rok

dr hab. Maria Hussakowska

mgr Anna Wyszyńska

przedłużenie studiów z tytułu urlopu macierzyńskiego

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ