Doktoranci w IHS UJ

mgr Sonia Bała przedłużenie po II roku studiów 

dr hab. Marek Walczak 

mgr Szymon Cierpisz pierwsze przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Jan Piotr Cieślak pierwsze przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr Dominika Cora

I rok dr hab. Andrzej Betlej
mgr Magdalena Garnczarska IV rok 

dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka

mgr Małgorzata Godek przedłużenie po II roku 

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

mgr Barbara Grela

III rok dr hab. Marek Walczak

mgr Oliwia Kaczmarzewska

I rok prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Justyna Kamińska

II rok dr hab. Marek Walczak

mgr Monika Kamińska

przedłużenie po II roku studiów dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

mgr Sonia Kądziołka

II rok dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży
mgr Elżbieta Kozdęba-Łojek IV rok

prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Natalia Koziara przedłużenie po III roku studiów

dr hab. Andrzej Betlej

mgr Wiktoria Kozioł

drugie przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr Anita Kunikowska pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka

mgr Justyna Łuczyńska-Bystrowska pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak

mgr Magdalena Młodawska  IV rok

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

mgr Elżbieta Musialik

I rok dr hab. Marek Walczak

mgr Dagny Nestorow

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Betlej
mgr Aleksandra Nosalska pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Szczerski

mgr Weronika Nowak

I rok prof. dr hab. Piotr Krasny
mgr Martyna Nowicka-Wojnowska pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Szczerski

mgr Masza Sitek

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak

mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak

mgr Izabella Sołtys

III rok dr hab. Marek Walczak

mgr Wojciech Sowała

II rok dr hab. Marek Walczak
mgr Adam Spodaryk IV rok

dr hab. Marek Walczak

mgr Maria Staniszewska

drugie przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Aleksander Stankiewicz

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Betlej

mgr Bogumiła Wiśniewska

przedłużenie studiów z tytułu urlopu macierzyńskiego

dr hab. Maria Hussakowska
mgr Marek Świdrak

III rok

dr hab. Andrzej Betlej

mgr Kamila Twardowska IV rok

prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr Joanna Utzig

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak

mgr Aleksander Włodyka

III rok

dr hab. Maria Hussakowska

mgr Anna Wyszyńska

przedłużenie studiów z tytułu urlopu macierzyńskiego

dr hab. Marek Walczak