Doktoranci w IHS UJ

 

Doktorant

Rok studiów 

Promotor

1.

mgr Dominika Cora

III rok dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ
2. mgr Małgorzata Godek IV rok

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

3.

mgr Justyna Kamińska

IV rok dr hab. Marek Walczak, prof. UJ
4.

mgr Monika Kamińska

III rok dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ
5.

mgr Sonia Kądziołka

III rok dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ
6. mgr Elżbieta Kozdęba-Łojek drugie przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Piotr Krasny

7. mgr Natalia Koziara pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

8. mgr Anita Kunikowska drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ

9. mgr Magdalena Młodawska  drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

10.

mgr Elżbieta Musialik

III rok dr hab. Marek Walczak, prof. UJ
11.

mgr Weronika Nowak

III rok prof. dr hab. Piotr Krasny
12.

mgr Wojciech Sowała

IV rok dr hab. Marek Walczak, prof. UJ
13.

mgr Barbara Świadek

pierwsze przedłużenie po IV roku dr hab. Marek Walczak, prof. UJ
14. mgr Marek Świdrak

IV rok

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

15.

mgr Aleksander Włodyka

pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Maria Hussakowska

 

Doktoranci z IHS UJ w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

 

Doktorant

rok studiów

1. mgr Sara Dąbrowska II rok
2. mgr Wktoria Tombarkiewicz I rok
3. mgr Dorota Zaprzalska I rok