Dyżury w roku akademickim 2020/2021

Wykładowca  

Termin   

Forma dyżuru

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

pon. 12:00-13:00;

śr. 8:45-9:45 

telefonicznie: (12) 663-18-48

oraz po uprzednim umówieniu na MS Teams lub osobiście

dr Dobrosława Horzela

pon. 12:00-13:00;

śr. 14:00-15:00

telefonicznie: (12) 663-18-48

oraz po uprzednim umówieniu na MS Teams lub osobiście

prof. dr hab. Wojciech Bałus

pon. 12:00-13:00 MS Teams

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

do uzgodnienia proszę umawiać się telefonicznie: (12) 422-19-50

dr Urszula Bęczkowska

pon. 14:00-15:00 MS Teams, spotkanie osobiste po wcześniejszym umówieniu zdalnym

dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer

czw. 11:30-12:30 MS Teams lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej na konkretną godzinę i przy zachowaniu reżimu sanitarnego

dr Aneta Bukowska

wt. 15:00-16:00 MS Teams po wcześniejszym umówieniu zdalnym  i spotkanie osobiste w Instytucie po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę i przy zachowaniu reżimu sanitarnego

dr Agata Dworzak

wt. 13:30-14:30 MS Teams i spotkanie osobiste w Instytucie po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę i przy zachowaniu reżimu sanitarnego

prof. dr hab. Marcin Fabiański

urlop naukowy w roku akademickim 2020/2021

dr Magdalena Garnczarska

pon. 17:00-18:00 za pośrednictwem MS Teams, a osobiście po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę i przy zachowaniu reżimu sanitarnego

dr Mateusz Grzęda

wt. 14:00-15:00 MS Teams, po uprzednim zgłoszeniu na email

mgr Weronika Grzesiak

wt. 9:45-10:45 MS Teams

dr Dorota Jędruch

śr. 10:00-11:00 Zoom

prof. dr hab. Piotr Krasny

   

dr Magdalena Kunińska

pon. 12:00-13:00 MS Teams, spotkanie osobiste od 12.10. po wcześniejszym umówieniu zdalnym na konkretną godzinę i przy zachowaniu reżimu sanitarnego

dr hab. Michał Kurzej

wt. 17:00-17:45 Messenger, Google meet, MS Teams

dr hab. Rafał Quirini-Popławski

pon. 18:20-19:20 na MS Teams lub osobiście (w obu wariantach po uprzednim ustaleniu terminu i formy za pośrednictwem maila)

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

   

dr Andrzej Siwek

wt. 16:00-17:00

po uprzednim umówieniu przez e-pocztę, kontakt w formie zdalnej do ustalenia

dr Sławomir Skrzyniarz

 

 

dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJ

czw. 16:00-17:00 po uprzednim ustaleniu terminu i formy za pośrednictwem poczty elektronicznej

prof. dr hab. Andrzej Szczerski

śr. 19:00-20:00 MS Teams

dr Marcin Szyma

wt. 18:30-19:30 MS Teams

mgr Marek Świdrak

   

dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ

śr. 12:00-13:00 (po umówieniu mailowym) Zoom, telefon, real - będzie ustalana w trybie mailowym