Dyrektor Instytut Historii Sztuki UJ

prof. dr hab. Marek Walczak
e-mail: marek.walczak@uj.edu.pl 
dyżury: poniedziałek 11:00-12:00 i środa 15:00-16:00

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr Mateusz Grzęda
e-mail: mateusz.grzeda@uj.edu.pl 
dyżury: wtorek 14:00-15:00 i środa od 10:00-11:00