Dyrektor Instytut Historii Sztuki UJ

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ
e-mail: walczak.ihs@poczta.fm 
dyżury: poniedziałek: 10:00-11:00 i środa: 12:00-13:00

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr Dobrosława Horzela

e-mail: dobroslawa.horzela@uj.edu.pl
dyżury: poniedziałek: 11:00-12:00, środa: 9:00-9:45