Dyrektor Instytut Historii Sztuki UJ

dr hab. Marek Walczak
e-mail: walczak.ihs@poczta.fm 
dyżury: poniedziałek 10:00-11:00, środa 9:30-11:00

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr hab. Teresa Rodzińska–Chorąży

e-mail: tessa2007-8@tlen.pl
dyżury: wtorek 11:45-13:00, środa 10:30-12:00,