Dyrektor Instytut Historii Sztuki UJ

dr hab. Marek Walczak
e-mail: walczak.ihs@poczta.fm 
dyżury: wtorek 10:00-11:30, środa 11:30-12:30

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr hab. Teresa Rodzińska–Chorąży

e-mail: tessa2007-8@tlen.pl
dyżury: poniedziałek 13:30-15:00, środa 11:45-13:00