Dyrektor Instytut Historii Sztuki UJ

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ
e-mail: walczak.ihs@poczta.fm 
dyżury: wtorek 12:00-13:00, środa 13:00-14:00

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr hab. Teresa Rodzińska–Chorąży, prof. UJ

e-mail: tessa2007-8@tlen.pl
dyżury: środa 12:30-13:30, czwartek 11:45-12:45