Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenckie koła naukowe w Instytucie Historii Sztuki UJ

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki

Logo Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu JagiellońskiegoNajstarsze koło naukowe w Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, sięgające swymi początkami legendarnych czasów Stanisława Wyspiańskiego, obecnego patrona. Zostało założone w 1887 roku jako Klub Estetyków. Aktualnie jest jednym z prężniej działających organizacji, wspierającym aktywność naukową studentów.

W ramach działań poszczególnych sekcji odbywają się liczne wyjścia na wystawy, spotkania z kuratorami, artystami i osobami ze świata sztuki; ogólnopolskie konferencje naukowe (m.in. Pogranicza Chrześcijaństwa, BATAlia w Chełmku, Gdzie jest postmodernizm, Autobiografia, Sztuka jako rzeźba społeczna), objazdy międzynarodowe (np. Tripolis) oraz wewnątrzkrajowe, happeningi, a także działania integracyjne - Bale Historyka Sztuki i spotkania wigilijne. Koło naukowe wydawało również czasopismo KUNSZT (obecnie zawieszone).

Na wszelkie wydarzenia organizowane przez koło oraz poszczególne sekcje mogą uczęszczać zarówno członkowie koła, jak również osoby spoza ugrupowania. Bycie członkiem koła jest równoznaczne z posiadaniem legitymacji koła naukowego. Można ją wyrobić podczas spotkań organizacyjnych oraz w każdym momencie roku akademickiego po uprzednim kontakcie z prezesem lub wiceprezesem koła. Legitymacja pozwala na zniżki przy wejściu do poszczególnych muzeów.

Sekcje tematyczne Koła:

Kontakt: kn.shsuj@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profil KN SHS UJ na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury

AKS ODK powstało 28 października 2010 roku jako organizacja studencka działająca przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąca efektem utworzenia na Uniwersytecie nowego kierunku. Idea założenia Koła zrodziła się w odpowiedzi na wyrażane przez studentów ODK pragnienia prowadzenia działalności popularyzującej ochronę dóbr kultury i historię sztuki, a także budzenie zainteresowań naukowych oraz badawczych poprzez realizację różnorodnych przedsięwzięć.

Miejscem zebrań Koła jest sala w piwnicach zabytkowego budynku Collegium Iuridicum, będącym siedzibą Instytutu Historii Sztuki UJ. Funkcję Opiekuna Naukowego Koła sprawuje dr. Andrzej Siwek. Pierwszym prezesem i założycielem Koła była Agata Dworzak.

Do najważniejszych dotychczasowych osiągnięć Koła zaliczyć należy liczne wyjścia na wystawy do wielu muzeów i galerii, wyjście do skarbca w kościele św. Floriana, wizyty w instytucjach muzealnych lub związanych ze środowiskiem konserwatorskim (takich jak SKOZK, WUOZ, MCK, LANBOZ). Działalność Koła łączy się również z objazdami naukowymi (Berlin, Trójmiasto, Tarnów).

W 2014 roku powstała inicjatywa stworzenia własnego czasopisma naukowego. Tak narodziła się "SKARBNICZKA". Czasopismo podejmujące tematy szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego: kwestiami prawnymi, historią, praktyką ochrony zabytków, zagadnieniami teoretycznymi jak i komentarzami działań konserwatorskich. Więcej informacji na profilu czasopisma na FB.

Wizytówką AKS ODK stała się konferencja studencko-doktorancka "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości" organizowana w semestrze letnim od 2015 roku. Sesje mają charakter ogólnokrajowy i goszczą prelegentów z różnych uczelni z całej Polski. O znaczeniu wydarzenia mogą świadczyć liczne patronaty (m.in. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Muzeum Narodowe w Krakowie, Małopolski Instytut Kultury, "Spotkania z zabytkami" czy Honorowy Patronat Rektora UJ). Monografia pokonferencyjna cieszy się dobrymi recenzjami, a także umożliwia studentom wydanie pierwszych publikacji naukowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profil AKSODK UJ na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profil Konferencji "Rozpoznać przeszłość" na Facebooku