Galeria historii koła naukowego

Koła naukowe

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki

Najstarsze koło naukowe na wydziale historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, sięgające swymi początkami legendarnych czasów Stanisława Wyspiańskiego, obecnego patrona. Zostało założone w 1887 roku jako Klub Estetyków. Aktualnie jest jednym z prężniej działających organizacji, wspierającym aktywność naukową studentów.

Koło działa głównie w oparciu o sekcje tematyczne, których w tej chwili jest już jedenaście:

 • Sekcja Sztuki Średniowiecznej
 • Sekcja Sztuki Bizantyńskiej
 • Sekcja Sztuki Nowożytnej  
 • Sekcja Sztuki Nowoczesnej
 • Sekcja Sztuki Współczesnej
 • Sekcja Sztuki Orientalnej i Orientalizującej
 • Sekcja Inwentaryzacji 
 • Sekcja „Grupa Dyskusyjna"
 • Sekcja Fotografii
 • Sekcja Kostiumologii i Rzemiosła Artystycznego
 • Sekcja Inwentaryzacji Rezydencji na Wschodzie 

W ramach działań poszczególnych sekcji odbywają się liczne wyjścia na wystawy, spotkania z kuratorami, artystami i osobami ze świata sztuki; ogólnopolskie konferencje naukowe (m.in. Pogranicza Chrześcijaństwa, BATAlia w Chełmku, Gdzie jest postmodernizm, Autobiografia), objazdy międzynarodowe oraz wewnątrzkrajowe, happeningi, a także działania integracyjne - Bale Historyka Sztuki i spotkania wigilijne.

W roku akademickim 2010/2011 koło podjęło także inicjatywę stworzenia czasopisma naukowego prezentującego zainteresowania naukowe studentów naszego instytutu. W listopadzie 2011 ukazał się pierwszy numer czasopisma „KUNSZT" planowanego jako rocznik. Publikujemy w nim artykuły, które charakteryzują się wnikliwą analizą danego zjawiska, wprowadzają nowe tropy interpretacyjne, obejmują obszary historii sztuki jeszcze niezgłębione lub nieznane polskiemu czytelnikowi.

Wychodząc naprzeciw potrzebie stworzenia platformy wymiany doświadczeń i zainteresowań młodych naukowców, koło postanowiło zorganizować I Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, który odbędzie się w październiku 2013 roku.

Zapraszamy na naszprofilu na facebooku, gdzie można zapoznać się z nadchodzącymi wydarzeniami.

Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury

AKS ODK powstało 28 października 2010 roku jako organizacja studencka działająca przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąca efektem utworzenia na Uniwersytecie nowego kierunku. Idea założenia Koła zrodziła się w odpowiedzi na wyrażane przez studentów ODK pragnienia prowadzenia działalności popularyzującej ochronę dóbr kultury i historię sztuki, a także budzenie zainteresowań naukowych oraz badawczych poprzez realizację różnorodnych przedsięwzięć.

Miejscem zebrań Koła jest sala w piwnicach zabytkowego budynku Collegium Iuridicum, będącym siedzibą Instytutu Historii Sztuki UJ. Funkcję Opiekuna Naukowego Koła sprawuje dr. Andrzej Siwek. Pierwszym prezesem i założycielem Koła była Agata Dworzak. Obecnie Kołu przewodniczy Weronika Poskrobko.

Do najważniejszych dotychczasowych osiągnięć Koła zaliczyć należy liczne wyjścia na wystawy do wielu muzeów i galerii, wyjście do skarbca w kościele Św. Floriana, wizyty w instytucjach muzealnych lub związanych ze środowiskiem konserwatorskim (takich jak SKOZK, WUOZ, MCK, LANBOZ). Działalność Koła łączy się również z objazdami naukowymi (Berlin, Trójmiasto, Tarnów).

W 2014 roku powstała inicjatywa stworzenia własnego czasopisma naukowego. Tak narodziła się "SKARBNICZKA". Czasopismo podejmujące tematy szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego: kwestiami prawnymi, historią, praktyką ochrony zabytków, zagadnieniami teoretycznymi jak i komentarzami działań konserwatorskich. Profil czasopisma na FB.

Wizytówką AKS ODK stała się konferencja studencko-doktorancka "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości" organizowana w semestrze letnim od 2015 roku. Sesje mają charakter ogólnokrajowy i goszczą prelegentów z różnych uczelni z całej Polski. O znaczeniu wydarzenia mogą świadczyć liczne patronaty (m.in. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Muzeum Narodowe w Krakowie, Małopolski Instytut Kultury, "Spotkania z zabytkami" czy Honorowy Patronat Rektora UJ). Monografia pokonferencyjna cieszy się dobrymi recenzjami, a także umożliwia studentom wydanie pierwszych publikacji naukowych.

Zapraszamy na nasze profile na facebooku: AKSODK UJ oraz Konferencji "Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości".