dr hab. Michał Kurzej

  • architektura i rzeźba XVI i XVII w., w Małopolsce i na terenach sąsiednich
  • stiukowa rzeźba i dekoracja architektoniczna
  • symbolika form w architekturze nowożytnej
  • metodologia historii sztuki
  • proces planowania i wykonywania złożonych dzieł sztuki
  • programy treściowe takich dzieł

Spis publikacji

Profil na portalu Academia.edu