Dr Magdalena Garnczarska

Ur. w 1990 roku. Ukończyła historię sztuki (2014) i filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską p.t.: Światło i blask. O znaczeniu złota w sztuce bizantyńskiej obroniła pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Smorąg Różyckiej, prof. UJ (2020). 

Jej zainteresowania badawcze dotyczą między innymi estetyki późnoantycznej i bizantyńskiej oraz bizantyńskich tekstów źródłowych traktujących o kwestiach artystycznych.