Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Agata Dworzak

Dr Agata Dworzak

Kontakt
E-mail: agata.dworzak@uj.edu.pl

Ur. 5 marca 1988 w Krakowie, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, historii sztuki oraz mediteraneistyki (Instytut Historii) na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki UJ.

W 2013 roku obroniła pracę magisterską napisaną pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Betleja, wydaną później drukiem jako: FABRICA ECCLESIAE SANDOMIRIENSIS. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych (Kraków 2016). W r. 2018 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy pt. Działalność Polejowskich - lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku napisanej pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Betleja, wydanej później drukiem jako: Polejowscy. Karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku (Warszawa-Kraków 2020). Od 2016 pełni funkcję redaktora prowadzącego czasopisma „Modus. Prace z historii sztuki".

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na sztuce kręgu lwowskiego w XVIII wieku, rzeźbie i architekturze na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, rodzinach artystycznych w okresie nowożytnym oraz grafice ornamentalnej, wzornikach i teorii ornamentyki. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu.

Laureatka VI edycji Nagrody Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI" za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury (2013) oraz stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2022). Stypendystka Kancelarii Rządu Bawarskiego w 2016 roku (pobyt w Würzburgu) i The Robert Anderson Research Charitable Trust (pobyt w Londynie w 2020/2022).

W 2017 roku za książkę FABRICA ECCLESIAE SANDOMIRIENSIS. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych otrzymała Nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za najlepszą pracę z historii sztuki (w kategorii prac publikowanych), przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki oraz Bonum Publicum Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego. W 2018 roku ponownie otrzymała Nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za najlepszą pracę z historii sztuki (tym razem w kategorii prac niepublikowanych) za rozprawę doktorską. W 2019 została wyróżniona w konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym dla autora najlepszej rozprawy doktorskiej dotyczącej szeroko ujmowanego osiemnastego wieku.

W latach 2015-2018 kierownik grantu badawczego pt. Lwowskie rodziny artystyczne drugiej połowy XVIII stulecia w ramach konkursu Preludium 7 Narodowego Centrum Nauki. W latach 2013-2021 główny wykonawca w projekcie Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo bełskie realizowanego przez dr hab. Andrzeja Betleja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Od 2021 kierownik grantu badawczego pt. Dziedzictwo sakralne archidiecezji lwowskiej - inwentaryzacja ostatniego fragmentu historycznego obszaru archidiecezji lwowskiej w ramach projektu POB Heritage (Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim) - Minigrant 2020 (edycja III).

Od 2022 kierownik grantu badawczego pt. Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo podolskie - część "galicyjska" realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Kuratorka (wraz z Joanną Pałką) wystawy czasowej "EKSPRESJA. Lwowska rzeźba rokokowa" eksponowanej 31.03-22.10.2023 na Zamku Królewskim na Wawelu.

Wybrane publikacje

Do pobrania: pełna lista publikacji

Linki zewnętrzne

Publikacje w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profil na portalu Academia.edu

Profil na portalu ResearchGate