dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

  • architektura wczesnopiastowska na tle europejskiej architektury pierwszego tysiąclecia
  • polska architekturą romańska i jej związki z Europą Zachodnią
  • metodologia badań nad architekturą średniowieczną
  • średniowieczna rzeźba architektoniczna

Profil na portalu Academia.edu