Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

Dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ

Kontakt
E-mail: teresa.rodzinska-chorazy@uj.edu.pl

Ukończyła studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1985. Stopień doktora uzyskała w roku 1995 (promotor prof. dr hab. Klementyna Żurowska), a doktora habilitowanego w roku 2010. Od roku 2019 na stanowisku profesora UJ. Polem jej zainteresowań jest sztuka wczesnośredniowieczna, a szczególnie architektura wczesnopiastowska na tle europejskiej architektury pierwszego tysiąclecia, architektura romańska w Polsce i jej związki z Europą Zachodnią, metodologia badań nad architekturą i średniowieczna rzeźba architektoniczna.

Współautorka badań zespołu rezydencjonalnego na Ostrowie Lednickim (1987-1991) i palatium w Gieczu (1991-1993). Współpracowniczka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w interdyscyplinarny badaniach archeologiczno-architektonicznych kolegiaty św. Pawła w Kaliszu, tetrakonchosu w Zawichoście, wieży w Stołpiu czy rezydencji króla Daniela na Górze Katedralnej w Chełmie. W latach 2013-2020 kierowniczka zespołu badającego rotundę św. Mikołaja w Cieszynie. W latach 2016-2020 kierowniczka projektu badawczego związanego z kościołem św. Jana Chrzciciela w Gieczu. Współautorka i autorka wielu publikacji poświęconych architekturze wczesnopiastowskiej w szerokim kontekście europejskim. Od roku 1997 do 2020 r. kierowniczka Pracowni Studiów nad Architekturą i Sztuką Wczesnośredniowieczną w Instytucie Historii Sztuki, w latach 2012-2020 wicedyrektorka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybrane publikacje

Do pobrania: lista wybranych publikacji

Linki zewnętrzne

Publikacje w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profil na portalu Academia.edu