dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej UJ. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie rozprawy pt. Rzeźba i mała architektura sakralna księstw opawskiego i karniowskiego w XVIII wieku, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana K. Ostrowskiego (nagrodzonej w konkursie im. Prof. Szczęsnego Dettloffa). Przez wiele lat związana zawodowo z programem inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Rzym, Wiedeń), Rządu Bawarskiego (Monachium), The Robert Anderson Research Charitable Trust (Londyn), programów TEMPUS (Bochum) i CEEPUS (Bratysława). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności i Redakcji Naukowej czasopisma „Modus. Prace z historii sztuki” (sekretarz).

Zainteresowania badawcze:

  • Sztuka nowożytna Europy Środkowej, głównie Czech, Moraw, Śląska i południowych Niemiec
  • Barokowa rzeźba w Polsce oraz nawiązania do niej w późniejszych okresach, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski
  • Sztuka na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
  • Kolekcjonerstwo magnackie
  • Szkolnictwo artystyczne

Lista publikacji