dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer

  • Sztuka nowożytna, głównie XVIII wieku w Czechach, na Morawach, na Śląsku i w południowych Niemczech.
  • Osiemnastowieczna rzeźba w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski.
  • Kolekcjonerstwo magnackie.
  • Sztuka sakralna na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.