dr Urszula Bęczkowska

Absolwentka prawa i historii sztuki UJ, tytuł doktora uzyskała w 2008 roku (na podstawie pracy Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa 1837-1860). Laureatka m.in. nagród w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa przyznawanych przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki (za pracę magisterską - 2003 i doktorską - 2009), Nagrody Krakowskiej Książki Miesiąca (2011) i Nagrody Rektora UJ (2012).

Prowadzi badania w zakresie

  • Architektura i teoria architektury od połowy XVIII do początku XX wieku
  • Miasto w XIX stuleciu
  • Sztuka Krakowa XIX i 1 połowy XX wieku
  • Doktryny konserwatorskie i restauracja zabytków w XIX wieku
  • Początki historii sztuki w Polsce

 

Wybrane publikacje:

  • Pałac Sztuki - siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2002;

  • Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837-1860, Kraków 2010