dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

Ur. 26 października 1971 w Krakowie, absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ. W r. 1999 uzyskał tytuł doktora (praca doktorska pod kierunkiem prof. Jana K. Ostrowskiego). 28 stycznia 2011 Rada Wydziału Historycznego UJ nadała mu tytuł doktora habilitowanego. W maju 2019 tytuł profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od stycznia 2012 pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Modus. Prace z historii sztuki". Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ w latach 2012-2015. W l. 2016-2.01.2020 Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Od 3 stycznia 2020 Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na architekturze i rzeźbie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Stypendysta zagraniczny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002; w Zentralinstitute fur Kunstgeschichte w Monachium); Kościuszko Foundation (2003, w The Getty Research Institute w Los Angeles), wielokrotnie Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w latach 2003-2008 członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Od 2012 roku jest członkiem-ekspertem Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. W latach 2015-2018 członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN oraz członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (kadencja 2015-2019). Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA (w kadencji 2019-2022) oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (2019-2022).

Twórca i redaktor serii "Materiały do dziejów sztuki i kultury XVII i XVIII wieku". Współredaktor serii wydawniczej „Sztuka kresów wschodnich" (t. 4-7; Kraków 1994-2012) oraz książek: Praxis atque theoria. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi (Kraków 2006), Fides Ars Scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa (Tarnów 2008), Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych (Wrocław 2011).

Za pracę naukową uhonorowany został Nagrodą im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki za pracę doktorską (1999), Nagrodą Prezesa Rady Ministrów RP (2000), Nagrodą im. prof. Jerzego Łozińskiego (2005). Za rozprawę SIBI, DEO, POSTERITATI. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, otrzymał w grudniu 2010 r. Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca oraz Nagrodę Rektora UJ (2011).

Wybrane publikacje

  • Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 1-19, 1992-2011 [praca zbiorowa pod red. Jana K. Ostrowskiego]

Linki zewnętrzne