dr Sławomir Skrzyniarz

Główne zainteresowania badawcze:
  • sztuka późnoantyczna i bizantyńska, sztuka wczesnośredniowieczna w Europie Zachodniej
  • tradycje antyczne w średniowieczu, przede wszystkim w Bizancjum: recepcja wzorów antycznych w zakresie ikonografii i stylu, losy dzieł sztuki starożytnej (w tym zwłaszcza miejsc i obiektów kultu pogańskiego - świątyń i posągów) oraz stosunku do nich
  • architektura bizantyńska