Dr Dorota Jędruch

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską Trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji. Le Corbusier, Emile Aillaud, Ricardo Bofill przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Bałusa i obroniła w 2016.

W latach 2010-2018 związana z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Współkuratorka wystaw: Za-mieszkanie 2012 – miasto ogrodów, miasto ogrodzeń (Instytut Architektury/Muzeum Narodowe w Krakowie, 2012), Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza (Instytut Architektury/Muzeum Narodowe w Krakowie, 2013-2014), Figury niemożliwe/Impossible objects (Instytut Architektury - Pawilon Polski na XIV Międzynarodowym Biennale w Wenecji, 2014), Monument. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza (Instrtut Architektury/Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2014), Wreszcie we własnym domu. Dom Polski w transformacji (Instytut Architektury/Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Warszawy, w ramach 8. edycji Festiwalu Warszawa w budowie), 2016, Odwilż 56 – Cracovia 65. Architektura Witolda Cęckiewicza (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017-2018) Sytuacja się zmieniła. Sztuka polska XX i XXI w. (zespół kuratorski: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2018-2020). Współzałożycielka Fundacji Instytut Architektury, zawiązanej z badaniami i popularyzacją wiedzy o problemach współczesnej architektury i urbanistyki. Stale współpracuje z kwartalnikiem „Autoportret”.

Zainteresowania badawcze: Historia architektury współczesnej, habitat social, muzealnictwo, edukacja muzealna, krytyka sztuki, krytyka architektury.

Wykłady dostępne on-line:

Szałowa jazda. Amerykańskie seriale jako wzorzec zamieszkiwania, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (19.11.2016) https://artmuseum.pl/pl/doc/video-szalowa-jazda

Projekty edukacyjne:

Krakowski szlak modernizmu

Pomoszlak. Architektura postmodernizmu w Krakowie

 

Spis publikacji

Fot. Basia Kuligowska/PION Fotografia/archiwum Centrum Architektury