Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Wojciech Bałus

Prof. dr hab. Wojciech Bałus

Kontakt
E-mail: wojciech.balus@uj.edu.pl

Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1985), studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1990 r. uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji Teoria sztuki Jana Sas Zubrzyckiego. Studium z pogranicza historii sztuki i historii idei (promotor: prof. dr hab. Piotr Krakowski), a w 1997 r. habilitował się na postawie rozprawy: Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. W 2005 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora z tytułem honorowym profesora zwyczajnego. Zajmuje się teorią i historią sztuki XIX-XXI wieku oraz związkami sztuki z filozofią, antropologią kulturową i literaturoznawstwem.

W latach 1999-2002 wicedyrektor, a w latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny  czasopisma „Modus. Prace z historii sztuki" oraz serii wydawniczej Ars Vetus et Nova, obecnie redaktor naczelny rocznika "Folia Historiae Artium" wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności. Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Corpus Vitrearum, członek zwyczajny Hessische Akademie der Forschung und Plannung im Landlichen Raum, członek czynny PAU, członek Academia Europaea, członek AICA i Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, członek Rady Naukowej Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. W latach 2012-2015 Przewodniczący Zespołu Nauk Humanistycznych i Teologicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Laureat programu  MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015).  Visiting professor na uniwersytetach w Kilonii (1997) i Moguncji (2006), członek Senatu UJ.

Wybrane publikacje

  • Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki (1996)
  • Malarstwo sakralne (2001)
  • Figury losu (2002)
  • Krakau zwischen Traditionen und Wegen in die Moderne. Zur Geschichte der Architektur und der öffentlichen Grünanlagen im 19. Jahrhundert (2003)
  • Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX: część pierwsza (współautor, 2004)
  • Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX: część druga. Matejko i Wyspiański (2007)
  • Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku (Monografie FNP, 2011)
  • Efekt widzialności. O swoistości widzenia obrazów, granicach ich odczytywania i antropologicznych aspektach sztuki (2013)
  • Tadeusz Kantor 1947. Nowoczesne doświadczenie z nauką, sztuką i Paryżem w tle (2021)

 

Do pobrania: pełna lista publikacji

 

Linki zewnętrzne

Publikacje w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profil w bazie Ludzie nauki