prof. dr hab. Wojciech Bałus

Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1985), studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1990 uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji Teoria sztuki Jana Sas Zubrzyckiego. Studium z pogranicza historii sztuki i historii idei (promotor: prof. dr hab. Piotr Krakowski), a w 1997 habilitował się na postawie rozprawy: Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. W 2005 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2009 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Zajmuje się teorią i historią sztuki XIX-XXI wieku oraz związkami sztuki z filozofią, antropologią kulturową i literaturoznawstwem.

W latach 1999-2002 wicedyrektor, a w latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny  czasopisma „Modus. Prace z historii sztuki" oraz serii wydawniczej Ars Vetus et Nova. Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Corpus Vitrearum, członek zwyczajny Hessische Akademie der Forschung und Plannung im Landlichen Raum, członek-korespondent PAU, członek AICA i Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, członek Rady Naukowej Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. W latach 2012-2015 Przewodniczący Zespołu Nauk Humanistycznych i Teologicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Laureat programu  MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015).  Visiting professor na uniwersytetach w Kilonii (1997) i Moguncji (2006), członek Senatu UJ.

Wybrane publikacje

  • Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki (1996)
  • Malarstwo sakralne (2001)
  • Figury losu (2002)
  • Krakau zwischen Traditionen und Wegen in die Moderne. Zur Geschichte der Architektur und der öffentlichen Grünanlagen im 19. Jahrhundert (2003)
  • Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX: część pierwsza (współautor, 2004)
  • Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX: część druga. Matejko i Wyspiański (2007)
  • Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku (Monografie FNP, 2011)
  • Efekt widzialności. O swoistości widzenia obrazów, granicach ich odczytywania i antropologicznych aspektach sztuki (2013)

Wszystkie publikacje

Linki zewnętrzne