prof. dr hab. Marcin Fabiański

Ur. 1956, tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 1995 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy Correggio and Sacra Conversazione, a pięć lat później uzyskał tytuł profesora po opublikowaniu książki Correggio. Le mitologie d’amore. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności i przewodniczący Komisji Historii Sztuki PAU; członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK), a w latach 1997-2020 wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Specjalizuje się w historii sztuki nowożytnej, koncentrując swoje badania na dziejach muzeów, renesansowych architekturze, malarstwie i rzeźbie włoskiej i ich wpływach w Polsce, a także na krakowskim środowisku kulturowym tych czasów.

Wybrane publikacje

 • "The Cremonese Ceiling Examined in Its Original Studiolo Setting," Artibus et Historiae IX (17), 1988, s. 189-212.
 • "Musaea in written sources in the fifteenth to eighteenth centuries," Opuscula Musealia 4, 1990, s. 7-40.
 • "Iconography of the architecture of ideal musaea in the fifteenth to eighteenth centuries," Journal of the History of Collections 2, 1990, s. 95-134.
 • Correggio and sacra conversazione, Kraków 1994.
 • "A New Michelangelo Cerruti in Poland", Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 41, 1997, s. 144-163.
 • Correggio. Le mitologie d'amore, Cinisello Balsamo 2000.
 • „Rifrazioni nella pittura al tempo di Caravaggio”, Artibus et Historiae, XXVIII (56), 2007, s. 207-223.
 • Złoty Kraków, Kraków 2010.
 • Zamek króla Zygmunta I na Wawelu. Architektura – dekoracja architektoniczna – funkcje, Kraków 2017.
 • Wokół wawelskiego dworu Jagiellonów. Cztery studia o sztuce renesansowej, Kraków 2020.
 • Nagrobek biskupa Jana Konarskiego w katedrze na Wawelu, Kraków 2020.
 • Sen w rzeźbie  nagrobnej Bartolomea Berrecciego, Kraków 2022.

Wszystkie publikacje