dr hab. Andrzej Szczerski

Ur. 26 listopada 1971 w Krakowie – polski historyk sztuki, krytyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2000 uzyskał stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego. Ukończył także m.in. kurs Royal Collection Studies w Londynie, organizowany przez The Attingham Trust (2001), Summer University Course na Central European University w Budapeszcie (2002) oraz The Stone Summer Theory Institute w School of the Art Institute w Chicago (2007).

Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem (2003) i na Uniwersytecie St Andrews w Wielkiej Brytanii (2004). Stypendysta zagranicznych uczelni i instytutów badawczych, m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium, Universita per Stanieri w Perugii. Laureat stypendium krajowego dla młodych uczonych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000).

W 2009 roku został Prezesem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). 28 września 2013 został wybrany na stanowisko vice-prezesa AICA. Od 2005 roku członek Kapituły Eksperckiej przy Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. W latach 2002-2005 był kuratorem cyklu wykładów "Projektowanie nowoczesności" w Instytucie Goethego i British Council w Krakowie.

Współautor wystaw Symbolism in Poland and Britain w Tate Britain w Londynie w 2009 roku i The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland w Centre for Fine Arts BOZAR w Brukseli w 2011 roku. Kurator wystawy Modernizacje 1918-1939. Czas przyszły dokonany w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2010 roku. Członek Rady Naukowej wystawy Der neue Staat. Polnische Kunst zwischen Experiment und Repraesentation 1918-1939 w Leopold Museum w Wiedniu w 2002 roku.

Wybrane publikacje

  • Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900, seria „Ars vetus et nova" t. 10, Kraków 2002.
  • Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010.
  • Ze studiów nad obrazami szkoły angielskiej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. "Krajobraz z chatą" i "Krajobraz wiejski" Fundacji Leona Pinińskiego, "Studia Waweliana", t. V 1996, s.147-178.
  • Central Europe [in:] International Arts & Crafts, ed. Karen Livingstone, Linda Parry, Victoria and Albert Museum, Londyn 2005, s. 238-251.
  • Dekada luksusu. PRL i hotele w latach 70., „Ikonotheka", t. 20, 2007, s. 161-182.
  • Sources of Modernity: The Interpretations of Vernacular Crafts in Polish Design around 1900, "The Journal of Modern Craft", vol.1, no. 1, March 2008, s. 55-76.
  • Why the PRL Now ? Translations of Memory in Contemporary Polish Art, "Third Text", Special Issue "Socialist Eastern Europe" Guest Editor: Reuben Fowkes, vol. 23, issue 1, January 2009, s. 85-96.
  • Beyond modernity. Benedykt Jerzy Dorys' photos of Polish-Jewish Kazimierz in the 1930s [w:] Jewish Artists and Central-Eastern Europe. Art centers-identity-heritage from the 19th century to the Second World War, red. Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Tamara Sztyma-Knasiecka, Warszawa 2010, s. 353-361.
  • Objects are closer than they appear – or not yet the end of history [w:] Rearview Mirror. New Art from Central & Eastern Europe, red. Christopher Eamon, katalog wystawy Toronto, The Power Plant 2011 i Edmonton, Art Gallery of Alberta 2012), Edmonton Toronto 2011, s. 36-44.
  • Strzemiński modernizator [w:] Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, red. Jarosław Lubiak, Łódź 2012, s. 201-222.