dr Marcin Szyma

Główne zainteresowania badawcze:

  • średniowieczna architektura Krakowa i Małopolski
  • architektura cystersów XII-XIV w.
  • architektura mendykancka w Europie Środkowo-wschodniej XVII-XV w.
  • miasto średniowieczne

Profil na portalu Academia.edu