dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

Ur. 1965 w Krakowie, absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ. W r. 1998 uzyskał tytuł doktora (praca doktorska pod kierunkiem prof. Jerzego Gadomskiego), a w r. 2007 habilitował się. Jego preferencje naukowe koncentrują się na europejskiej sztuce gotyckiej (gł. rzeźba architektoniczna i snycerka, malarstwo, rzemiosło artystyczne), ze szczególnym uwzględnieniem sztuki doby Piastów i Jagiellonów w Krakowie. Innymi przedmiotami jego badań są także ikonografia chrześcijańska, przede wszystkim hagiograficzna oraz wizerunki hierarchów kościelnych.

Główne zainteresowania badawcze:

  • europejska i polska sztuka gotycka
  • architektura gotycka Krakowa i Małopolski
  • ikonografia świętych w zachodnioeuropejskim malarstwie średniowiecznym

Stypendysta Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel (1992), Uniwersytetu Karola w Pradze (1993), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2003); wielokrotnie Fundacji Lanckorońskich z Brzezia.

Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kierownik Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej. W latach 2008 - 2012 zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybrane publikacje

  • "Alter Christus". Studia nad obrazowaniem świętości w sztuce średniowiecznej na przykładzie św. Tomasza Becketa, Kraków 2001
  • Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006

Linki zewnętrzne