Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Dobrosława Horzela

Dr hab. Dobrosława Horzela

Kontakt
E-mail: dobroslawa.horzela@uj.edu.pl

Ur. w 1976 r. w Bytomiu, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w r. 2011 uzyskała tytuł doktora na podstawie dysertacji pt. Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce ok. 1440-1477. Przez wiele lat pracowała w Istituto Internazionale per le Ricerche di Storia dell'Arte (IRSA), gdzie zajmowała się redakcją naukową i organizacją wystaw. Od roku 2009 prowadzi zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 2012–2018 była asystentem, a potem adiunktem w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (w latach 2016–2018 pełniła funkcję wicedyrektora). Od roku 2014 jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki UJ, angażuje się działalność konsorcjum naukowego Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych.

Jej badania naukowe obejmują  polską i europejską sztukę  gotycką, a w szczególności rzeźbę drewnianą oraz malarstwo witrażowe. Kierowała grantem „Korpus witraży średniowiecznych w Polsce", finansowanym ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (0030/NPRH3/H11/82/2014). Popularyzuje sztukę i jej historię organizując wystawy, była kuratorką wystaw artystów XX w., m.in. Ryszarda Winiarskiego (Kraków, 2002) i Aliny Szapocznikow (Warszawa, 2004), a w Muzeum Narodowym w Krakowie przygotowała pokazy sztuki dawnej: „Wokół Wita Stwosza” (2005) i „Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce” (2020).  Należy do zespołów redakcyjnych międzynarodowej antologii sztuki „Artibus et Historiae" oraz „Folia Historiae Artium".

Stypendystka Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Samuel H. Kress Foundation. Dwukrotnie nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Historyków Sztuki  im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (2005, 2011), w roku 2018 otrzymała nagrodę w konkursie im. prof. Jerzego Łozińskiego.

Należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Renaissance Society of America. W Prezydium organizacji badawczej Corpus Vitrearum International pełni funkcję sekretarza (2020–2024).

Wybrane publikacje

  • D. Horzela, Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce, noty katalogowe: E. Bernady i in., katalog wystawy Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2020
  • L. Kalinowski, H. Małkiewicz, D.  Horzela, Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau, red. D. Horzela, Kraków 2018 (=Corpus Vitrearum Medii Aevi Polen, I,1)
  • D. Horzela, Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce ok. 1440–1477, Kraków 2012

Linki zewnętrzne

Publikacje w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profil na portalu Academia.edu

Strona Corpus Vitrearum Polska