Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Mateusz Grzęda

Dr Mateusz Grzęda

Kontakt
E-mail: mateusz.grzeda@uj.edu.pl

Dr Mateusz Grzęda ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2014 otrzymał stopień doktora na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka. Od roku 2017 jest adiunktem w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UJ.Zajmuje się sztuką średniowieczną i renesansową. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z artystycznymi i architektonicznymi formami reprezentacji w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (portret, rzeźba nagrobna, architektura rezydencjonalna), ikonografią władzy oraz teoretycznymi podstawami sztuki późnego średniowiecza i renesansu.

Prowadzi badania w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze NPRH nr 0467/NPRH5/H30/84/2017 pt. „Ikonografia Jagiellonów jako królów Polski i Wielkich Książąt Litewskich oraz członków ich rodzin” realizowanego w Instytucie Historii Sztuki UJ jako część grantu „Epoka Jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia sztuki, historia kultury materialnej, dzieje piśmiennictwa XIV-XVI wiek” kierowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

Stypendysta The Robert Anderson Research Charitable Trust, Fundacji Lanckorońskich, Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Wybrane publikacje

  • Uwagi o układzie przestrzennym i genezie architektonicznej renesansowego zamku Piastowskiego w Brzegu, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 30, 2021, s. 71-97
  • Architecture, Power and History. Remarks on the Art Patronage of Sigismund the Old, w: Artistic Patronage in Central Europe: From Private Foundations to State Art. Proceedings of the 27th Conference of the Working Group of German and Polish Art Historians and Conservators in Warsaw, 19–21 September 2019, red. Jakub Adamski, Warszawa 2021, s. 31-55
  • Między normą a naturą. Początki portretu w Europie Środkowej (ok. 1350-1430), Kraków: Societas Vistulana, 2020 (Studia z historii sztuki dawnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 7, red. Marek Walczak)
  • Portret w polityce – polityka portretu. Uwagi o znaczeniu portretu w praktyce władzy Zygmunta I Starego, „Biuletyn Historii Sztuki”, 82, 2020, nr 1, s. 5-80

Do pobrania: pełna lista publikacji

Linki zewnętrzne

Publikacje w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profil na portalu Academia.edu