dr Mateusz Grzęda

Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2014 otrzymał stopień doktora na podstawie dysertacji „Początki portretu w Europie Środkowej (ok. 1350-1430)" napisanej pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka. Zajmuje się sztuką średniowieczną i renesansową (rzeźba, malarstwo). Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z artystycznymi formami reprezentacji w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (wczesny portret, rzeźba nagrobna). W swoich badaniach podejmuje także problematykę teoretycznych podstaw sztuki XIV i XV wieku.

Stypendysta The Robert Anderson Research Charitable Trust, Fundacji Lanckorońskich, Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Wybrane publikacje:

  • “Das Älteste selbstständige Bildnis der Deutschen Kunst”. A Reconsideration of the Portrait of Rudolf IV [w:] Hermeneutik des Gesichts: Das Bildnis im Blick aktueller Forschung (Mnemosyne. Schriften des Internationalen Warburg-Kollegs, 4, hrsg. Uwe Fleckner, Titia Hensel), Berlin 2016, s. 123-140.
  • Fizjonomika, astrologia i nauka o charakterach. Rozważania o stropie sali Poselskiej w renesansowym Zamku Królewskim na Wawelu i jego głowach [w:] Patronat artystyczny Jagiellonów, red. Marek Walczak, Piotr Węcowski, Kraków 2015, s. 43-80 (=Studia Jagiellonica, t. 1 red. Maria Koczerska, Marek Walczak, Piotr Węcowski)
  • Wizerunek Władysława Jagiełły na nagrobku w Katedrze na Wawelu, „Folia Historiae Artium”, seria nowa, 13, 2015, s. 157-178.
  • From Ymago to Imago contrefacta: The Depiction of Reality in Central Europe in the Late Middle Ages, “Umění”, 62, 2014, nr 3, s. 318-333.

Wszystkie publikacje

Profil na Academia.edu