O projekcie

Projekt „Korpus witraży średniowiecznych w Polsce" prowadzony jest w Instytutcie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki środkom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Celem projektu, stanowiącego część międzynarodowego przedsięwzięcia badawczego pod auspicjami Corpus Vitrearum, ogólnoświatowej organizacji zajmującej się badaniami nad malarstwem witrażowym, jest inwentaryzacja i opracowanie naukowe zasobu witrażowego z okresu średniowiecza na terenie Polski.

Kierownikiem projektu jest dr Dobrosława Horzela.

Publikacje w ramach projektu Korpus witraży średniowiecznych w Polsce (0030/NPRH3/H11/82/2014)

1. Joanna Utzig, Wstęp do badań nad średniowiecznymi witrażami z klasztoru w Kołbaczu. Problematyka artystyczna i zagadnienia metodologiczne, [w:] Dzieje i kultura cystersów w Polsce, red. M. Starzyński, D. Tabor, t. 2, Kraków 2018, s. 195-209.

2. Dobrosława Horzela, Made of gold, made of glass. Remarks on the migration of ornamental forms between stained glass and goldsmiths’ art in the Late Middle Ages, "Revista de História da Arte – Serie W: The Art of Ornament. Senses, archetypes, shapes and functions", Nº 8, s. 108–119.

3. Günther Buchinger, Dobrosława Horzela, Die Glasmalereiausstattung der Filialkirche St. Lorentzen ob Katsch (Steiermark) – Zur Herkunft und Geschichte von fünfzehn mittelalterlichen Glasgemälden in Krakau, Breslau und Glasgow, "Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege", LXXII, 2018, z.1/2, 193–211.

4. Joanna Utzig, Czternastowieczne witraże w katedrze we Włocławku i ich relacje z malarstwem książkowym, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu. Materiały z konferencji naukowej, Toruń 2018, s. 125–132.

5. Dobrosława Horzela, Piętnastowieczny witrażowy cykl maryjny i jego miejsce w wystroju kościoła Dominikanów w Krakowie, [w:] Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. M. Jakubek-Raczkowska, J. Raczkowski, Toruń 2017, s. 149-174.

6. Dobrosława Horzela, Voluntary Poverty and the Relation of Potential Text and Image in the Stained-Glass Cycle of St Alexis in Königsberg in der Neumark (present-day Chojna, Western Pomerania), „Artibus et Historiae”, no. 75, 2017, s. 33–49.

7. Dobrosława Horzela, Günther Buchinger, Witraże z kościoła filialnego St. Lorenzen ob. Katsch (Styria). O pochodzeniu i losach zespołu średniowiecznych kwater witrażowych w Krakowie, Wrocławiu i Glasgow, „Folia Historiae Artium”, 15, 2017, s. 5–24.

8. Dobrosława Horzela, Marta Kamińska, Kwatery witrażowe z dawnej kolekcji Zamoyskich w Adampolu. W kręgu dolnosaskiej sztuki około 1200, „Rozprawy Naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie”, 2017, s. 1–44.

9. Dobrosława Horzela, "Opus punctile" and Stained Glass around 1400, “Umění”, LXV, 2017, s. 226–243.

10. Joanna Utzig, Geneza witrażownictwa cysterskiego – czy teologia mogła stanowić inspirację estetyczną?, [w:] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. M. Jakubek-Raczkowska, J. Raczkowski, Toruń 2017, s. 131-147.

11. Joanna Utzig, Wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu, [w:] Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu, red. A. Błażejewska, K. Kluczwajd, E. Pilecka, Toruń 2017, s. 181-198.

12. Joanna Utzig, Program witraży z kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku wobec tradycji, [w:] Imagines Pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce, red. W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2016, s. 243-263.

13. Dobrosława Horzela, Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie. Idea dobrowolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego, [w:] Imagines Pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce, red. W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2016, s. 265-276.

14. Małgorzata Walczak, Marta Kamińska, Joanna Sobczyk, Michał Płotek, Dobrosława Horzela, Marcin Sylwestrzak, Piotr Targowski, The application of non-invasive analytical techniques in the investigation and documentation of medieval stained-glass windows from the Grodziec Collection, [w:] ICOM-CC Working Group “Glass and Ceramics” Interim Meeting, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, Wrocław, Poland, ed. H. Roemich and L. Fair, 9–20. Paris: International Council of Museums – Committee for Conservation (ICOM-CC), 2016, s. 21–30.