Fototeka

Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ kontynuuje tradycje Gabinetu Historii Sztuki, utworzonego z inicjatywy prof. Mariana Sokołowskiego na początku lat 80. XIX wieku w celu gromadzenia "aparatu naukowego" - odlewów gipsowych, rycin i fotografii, służących jako materiał ilustracyjny do wykładów i ćwiczeń. Obecnie zbiory Fototeki liczą blisko 68 tys. fotografii (odbitek, negatywów i diapozytywów) i należą do najstarszych i najbogatszych archiwów fotograficznych o profilu historycznoartystycznym w Polsce. Bardziej szczegółowe informacje o zbiorach znajdują się na stronie www.fototeka.ihs.uj.edu.pl.

 

 

 

 

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2014-2019 zrealizowano projekt badawczy pt. Fotografie dzieł sztuki polskiej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie naukowe, digitalizacja i wydanie katalogu.

W ramach projektu zdigitaliowano i opracowano ok. 19 tys. odbitek fotograficznych dotyczących sztuki na dawnych i obecnych terenach Polski. Zespół ten stanowi najcenniejszą część archiwum i ma ogromne znaczenie nie tylko dla badań historycznoartystycznych (ze względu na wartość tych zdjęć jako źródeł ikonograficznych) czy dla historii fotografii polskiej, ale także dla dziejów polskiej historii sztuki. Opracowanie tego zespołu polegało na zgromadzeniu możliwie wyczerpujących informacji o poszczególnych odbitkach (wymiary, technika wykonania, autorstwo, datowanie, proweniencja) oraz podstawowych wiadomości o przedstawionych na nich dziełach sztuki (identyfikacja, miejsce przechowywania, autorstwo, datowanie itp.). Zadanie to wymagało przeprowadzenia szeroko zakrojonych kwerend archiwalnych i bibliotecznych, a także poszukiwań materiału porównawczego w licznch zbiorach fotograficznych w kraju i za granicą.

Integralną częścią projektu było sporządzenie cyfrowej dokumentacji obrazowej opracowywanych odbitek, czyli ich digitalizacja. Została ona przeprowadzona według aktualnie obowiązujących standardów dokumentacji dóbr kultury. Najcenniejsze i najstarsze pozytywy uprzednio poddano konserwacji zachowawczej (odczyszczenie z kurzu i zabrudzeń, reparacja poważniejszych uszkodzeń podłoża, zabezpieczenie odbitek atestowanymi obwolutami). Cyfrowe reprodukcje fotografii oraz zebrane na ich temat informacje zostały wprowadzone do posiadanej przez Instytut Historii Sztuki UJ bazy danych Fotoarch, a następnie udostępnione szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem serwisu internetowego Fototeki: www.fototeka.ihs.uj.edu.pl.

Wyniki przeprowadzonych badań zostały również ogłoszone w publikacji książkowej pt. Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900 (2019). Przygotowanie katalogu objęło także dodatkowe badania nad dziejami Gabinetu Historii Sztuki UJ, rolą fotografii w rozwoju historii sztuki w Krakowie oraz dziejami fotografii dzieł sztuki w Polsce w XIX wieku. Rezultaty tych badań zostały opublikowane w trzech obszernych esejach zamieszczonych w katalogu. Książka dostępna jest w wersji drukowanej i elektronicznej.

Krótkie sprawozdanie z prac nad projektem opublikowane zostało także w czasopiśmie "Dagerotyp. Studia z Historii i Teorii Fotografii", 1(25), 2018.

Fototeka Instytutu

Kontakt

e-mail: w.walanus@uj.edu.pl

tel. 12 663 18 57

Pracownia Fotograficzna

Dr Daniel Podosek

e-mail: daniel.podosek@uj.edu.pl