Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt badawczy "Fotografie dzieł sztuki polskiej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie naukowe, digitalizacja i wydanie katalogu"

Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 

 

Projekt, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, został zrealizowany w latach 2014-2019.

W ramach projektu zdigitaliowano i opracowano ok. 19 tys. odbitek fotograficznych dotyczących sztuki na dawnych i obecnych terenach Polski. Zespół ten stanowi najcenniejszą część archiwum i ma ogromne znaczenie nie tylko dla badań historycznoartystycznych (ze względu na wartość tych zdjęć jako źródeł ikonograficznych) czy dla historii fotografii polskiej, ale także dla dziejów polskiej historii sztuki. Opracowanie tego zespołu polegało na zgromadzeniu możliwie wyczerpujących informacji o poszczególnych odbitkach (wymiary, technika wykonania, autorstwo, datowanie, proweniencja) oraz podstawowych wiadomości o przedstawionych na nich dziełach sztuki (identyfikacja, miejsce przechowywania, autorstwo, datowanie itp.). Zadanie to wymagało przeprowadzenia szeroko zakrojonych kwerend archiwalnych i bibliotecznych, a także poszukiwań materiału porównawczego w licznch zbiorach fotograficznych w kraju i za granicą.

IFotografia przedstawia proces usuwania zanieczyszczen z powierzchni odbitki albuminowejntegralną częścią projektu było sporządzenie cyfrowej dokumentacji obrazowej opracowywanych odbitek, czyli ich digitalizacja. Została ona przeprowadzona według aktualnie obowiązujących standardów dokumentacji dóbr kultury. Najcenniejsze i najstarsze pozytywy uprzednio poddano konserwacji zachowawczej (odczyszczenie z kurzu i zabrudzeń, reparacja poważniejszych uszkodzeń podłoża, zabezpieczenie odbitek atestowanymi obwolutami). Cyfrowe reprodukcje fotografii oraz zebrane na ich temat informacje zostały wprowadzone do posiadanej przez Instytut Historii Sztuki UJ bazy danych Fotoarch, a następnie udostępnione szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem serwisu internetowego Fototeki: www.fototeka.ihs.uj.edu.pl.

Wyniki przeprowadzonych badań zostały również ogłoszone w publikacji książkowej pt. Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900 (red. W. Walanus, Kraków 2019). Przygotowanie katalogu objęło także dodatkowe badania nad dziejami Gabinetu Historii Sztuki UJ, rolą fotografii w rozwoju historii sztuki w Krakowie oraz dziejami fotografii dzieł sztuki w Polsce w XIX wieku. Rezultaty tych badań zostały opublikowane w trzech obszernych esejach zamieszczonych w katalogu. Książka dostępna jest w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie biblioteki Uniwersytetu w Heidelbergu.  Krótkie sprawozdanie z prac nad projektem opublikowane zostało także w czasopiśmie "Dagerotyp. Studia z Historii i Teorii Fotografii", 1(25), 2018.Wyniki przeprowadzonych badań zostały również ogłoszone w publikacji książkowej pt. Katalog Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fotografie dzieł sztuki polskiej wykonane przed rokiem 1900 (red. W. Walanus, Kraków 2019). Przygotowanie katalogu objęło także dodatkowe badania nad dziejami Gabinetu Historii Sztuki UJ, rolą fotografii w rozwoju historii sztuki w Krakowie oraz dziejami fotografii dzieł sztuki w Polsce w XIX wieku. Rezultaty tych badań zostały opublikowane w trzech obszernych esejach zamieszczonych w katalogu. Książka dostępna jest w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie biblioteki Uniwersytetu w Heidelbergu.

 

Krótkie sprawozdanie z prac nad projektem opublikowane zostało także w czasopiśmie "Dagerotyp. Studia z Historii i Teorii Fotografii", 1(25), 2018.