Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

Kierownik

P.O. Kierownika w roku akademickim 2020/2021

Prof. em.

prof. dr hab. Adam Małkiewicz, prof. dr hab. Jan Ostrowski

Profesor

Profesor nadzwyczajny

Adiunkt

Doktoranci

Opiekun: dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ: mgr Dominika Cora, mgr Natalia Koziara, mgr Marek Świdrak