Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Bizantyńskiej

Kierownik

Profesorzy nadzwyczajni

Adiunkci

Asystent

Starszy wykładowca

Doktoranci

Opiekun: dr hab. Marek Walczak, prof. UJmgr Justyna Kamińska, mgr Justyna Łuczyńska-Bystrowskamgr Elżbieta Musialikmgr Izabella Sołtys, mgr Wojciech Sowała, mgr Barbara Świadek, mgr Anna Wyszyńska

Opiekun: dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJmgr Małgorzata Godek, mgr Sonia Kądziołka, mgr Monika Kamińska, mgr Magdalena Młodawska