Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Bizantyńskiej

Kierownik

Profesor zwyczajny

Profesorzy nadzwyczajni

Adiunkci

Asystent

Starszy wykładowca

Doktoranci

Opiekun: prof. dr hab. Marek Walczakmgr Justyna Kamińska, mgr Elżbieta Musialik, mgr Wojciech Sowała

Opiekun: dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJmgr Sonia Kądziołka

Opiekun: dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, prof. UJmgr Dorota Zaprzalska (w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ)

Opiekun: dr hab. Rafał Quirini-Popławski: mgr Konrad Waniewski (w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ)