Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

Kierownik

Profesorzy nadzwyczajni

Adiunkci

Doktoranci

Opiekun: dr hab. Marek Walczak, prof. UJmgr Justyna Kamińska, mgr Justyna Łuczyńska-Bystrowskamgr Elżbieta Musialikmgr Izabella Sołtys, mgr Wojciech Sowała, mgr Adam Spodaryk, mgr Barbara Świadek, mgr Anna Wyszyńska

Opiekun: dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJmgr Małgorzata Godek, mgr Sonia Kądziołka, mgr Monika Kamińska, mgr Magdalena Młodawska