Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

Kierownik

Adiunkci

Doktoranci

mgr Sonia Bała, mgr Justyna Kamińska, mgr Justyna Łuczyńska-Bystrowskamgr Elżbieta Musialikmgr Masza Sitek, mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska, mgr Izabella Sołtys, mgr Wojciech Sowała, mgr Adam Spodaryk, mgr Barbara Świadek, mgr Joanna Utzig, mgr Anna Wyszyńska

Opiekun: dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

mgr Małgorzata Godek, mgr Sonia Kądziołka, mgr Monika Kamińska, mgr Magdalena Młodawska

Opiekun: dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ