Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin studiów

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (załącznik do uchwały nr 25/IV/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.), obowiązuje od 1 października 2019.

Tekst regulaminu dostępny jest do pobrania na stronie BIP UJ.

Archiwum regulaminów studiów

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje od 1 października 2017 do 30 września 2019)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 1 października 2012 r.-wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - tekst ujednolicony (Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących studia rozpoczęte przed 1 października 2012 r.; wchodzi w życie od 1.10.2012 r.)

UWAGA! Poniższe uchwały Senatu UJ stanowiące zmiany do tekstu jednolitego Regulaminu studiów obowiązującego od 1 października 2010 r. zostały wprowadzone do treści Regulaminu studiów i na tej podstawie został przygotowany tekst ujednolicony Regulaminu studiów obowiązujący od 1 października 2012 r. (zamieszczony powyżej).

Uchwała nr 42/IV/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie:
zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2012 r.)

Uchwała nr 19/IV/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie:
zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

Uchwała nr 10/II/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie:
zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zmiany sposobu dokumentowania przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

Regulamin studiów (obowiązujący od 1 października 2010 r.)