Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory podań i pism dla studentów

Uwaga! Studenci odbywający studia na wydziale Historycznym mają możliwość złożenia podania do Dziekana i Dyrektora za pośrednictwem systemu USOSweb. Lista dostępnych podań widoczna jest na koncie użytkownika w USOSweb – zakładka Dla studentów – moje studia – podania.

Do kogo złożyć wniosek i w jakie sprawie?

Dyrektor ds. studenckich Instytutu Historii Sztuki rozstrzyga następujące podania, które należy zaadresować do Dyrektora i zostawić w sekretariacie Instytutu:

 

 • Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie i uznanie punktów ECTS

 

Dziekan Wydziału Historycznego ds. studenckich rozstrzyga następujące podania:

 

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego
 • Wniosek o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku
 • Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów
 • Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego
 • Wniosek o wpis po urlopie dziekańskim/studenckim
 • Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów
 • Deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego
 • Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy przy uzyskaniu co najmniej 50 punktów ECTS
 • Rezygnacja z zadeklarowanego przedmiotu
 • Wniosek o wyrażenie zgody na realizację zajęć z wyższych lat studiów
 • Wniosek o awans (wpis na kolejny rok studiów w tym samym roku akademickim)

 

Uwaga! Wszystkie podania adresowane do Dziekana Wydziału Historycznego ds. studenckich należy najpierw złożyć do sekretariatu IHS UJ w celu zaopiniowania przez Dyrektora IHS!

Wzory podań i pism dotyczących toku studiowania znajdują się na stronie: studiuje.uj.edu.pl.