Pomoc w sytuacjach kryzysowych dla Studetów

W sytuacjach kryzysowych każdy Student Uniwersytetu ma prawo otrzymać pomoc ze strony organów i instytucji uniwersyteckich.

W razie takiej potrzeby zachęcamy do kontaktu z poniższymi osobami i organizacjami:

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji SOWA

SOWA oferuje:

  • interwencję w kryzysach psychicznych,
  • wsparcie w adaptacji,
  • promocję zdrowia i edukację prozdrowotną,
  • pomoc w poszukiwaniu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej

Z pomocy Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji korzystać mogą studenci studiów stacjonarnych, zaocznych oraz studiów doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pomoc oferowana jest w ramach cyklu spotkań interwencyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów.

Spotkania prowadzone są w paradygmacie interwencji kryzysowej. Nie zajmujemy się leczeniem tylko pomocą w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów.

Wszelkie niezbędne informacje można znależć na stronie internetowej SOWY: sowa.uj.edu.pl

 

Pełnomocniczka dyrektora IHS UJ ds. spraw przeciwdziałania dyskryminacji

dr Magdalena Kunińska

e-mail: magdalena.kuninska@uj.edu.pl

Dyżur na bieżąco jak i po umówieniu się mailowo. Miejsce dyżuru: Biuro Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich, ul. Czapkich 4

 

Zastępca dyrektora ds. studenckich Instytutu Historii Sztuki UJ

dr Mateusz Grzęda

e-mail: mateusz.grzeda@uj.edu.pl

Informacje o dyżurach w zakładce: Dyrekcja

 

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Historyczngo UJ

dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ

e-mail: judyta.rodzinska-nowak@uj.edu.pl

Telefon: (12) 663 11 57

Dyżury w Dziekanacie:

Poniedziałki 10:00-12:00

Wtorki 12:00-13:00

Czwartki 11:00-13:00

Prosimy także o zaglądanie na stronę Dziekanatu Wydziału i sprawdzanie aktualności o możliwych zmianach w dyżurach.

 

Bezpieczni UJ

https://bezpieczni.uj.edu.pl/