Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Uwaga! Harmonogram zajęć jest ostateczny, ewentualne zmiany (solidnie uargumentowane) mogą mieć charakter wyłącznie kosmetyczny i nie mogą być zgłaszane przez studentów. 

 

Kolorem:

niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne

pomarańczowym - wykłady obowiązkowe

żółtym - ćwiczenia

zielonym - seminaria, proseminaria

szarym - zajęcia dla studiów II stopnia
 

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury