Harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Uwaga! Harmonogram zajęć jest ostateczny, ewentualne zmiany (solidnie uargumentowane) mogą mieć charakter wyłącznie kosmetyczny i nie mogą być zgłaszane przez studentów. 

 

Kolorem:

niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne

pomarańczowym - wykłady obowiązkowe

żółtym - ćwiczenia

zielonym - seminaria, proseminaria

szarym - zajęcia dla studiów II stopnia

fioletowym - zajęcia fakultatywne specjalistyczne dla studiów II stopnia

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury