FAQ

» 1. Czy można realizować wykłady monograficzne z innych grup tematycznych niż te które przewidziane są w programie studiów?

Tak - w przypadku nie możności uczestniczenia w zajęciach, po uzyskaniu zgody dyrektora Instytutu  ds. dydaktyki.

Możliwe jest również, w miejsce wykładu z oferty Instytutu – zaliczenie alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów

» 2. Czy mogę w roku akademickim zaliczyć więcej wykładów monograficznych, w poczet lat kolejnych?

Tak można, nadwyżkowe monografy przepisać w roku kolejnym, po uzyskaniu zgody dyrektora Instytutu ds. studenckich

» 3. Jeżeli mam problem z zarejestrowaniem się na WF lub lektorat z języka obcego ,do kogo mogę się zwrócić o pomoc?

Rejestracja na wszystkie przedmioty  odbywa się po zalogowaniu poprzez konto studenckie w systemie USOSweb.

W razie kłopotów z rejestracją na przedmioty w ramach  WF, należy kontaktować się ze Studium Wychowania Fizycznego, natomiast w przypadku problemów z  rejestracją na Lektoraty pytania należy kierować do JCJ - Jagiellońskiego Centrum Językowego.

» 4. Czy muszę rejestrować się na powtarzany przedmiot?

Tak - rejestracja jest obowiązkowa.

» 5. Czy mogę przepisać ocenę i przenieść punkty ECTS z przedmiotu zrealizowanego na innym Wydziale lub Uniwersytecie?

Tak pod warunkiem stwierdzenia zbieżności efektów nauczania i uzyskana  zgody dyrektora ds. studenckich.

» 6. Czy muszę składać obowiązkowo deklarację przedmiotową?

Tak student ma obowiązek złożyć dwa razy w roku  deklaracje wyboru przedmiotów realizowanych w danym roku studiów i zadeklarować łącznie dla obu semestrów liczbę punktów ECTS nie mniejszą niż wymaganą do zaliczenia danego roku studiów.

» 7. Do kiedy można składać podania o rozliczanie roku?

Wszystkie wnioski o rozliczenie roku należy składać najpóźniej  do 30 września.

» 8. Gdzie mogę znaleźć wzory podań studenckich?

Wnioski można znaleźć na stronie Instytutu w zakładce DLA STUDENTÓW - Wzory podań studenckich

» 9. Które wnioski i podania studenckie rozstrzyga dyrektor Instytutu?

Dyrektor ds. studenckich Instytutu Historii Sztuki rozstrzyga następujące podania:    

  • Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie i uznanie punktów ECTS
  • Wniosek o usprawiedliwienie nieprzystąpienia do egzaminu
  • Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów
  • Deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego
  • Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy przy uzyskaniu co najmniej 50 punktów ECTS
  • Wniosek o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu
  • Rezygnacja z zadeklarowanego przedmiotu

» 10. Do kiedy należy podać tytuł pracy magisterskiej i do kiedy należy wgrać pracę do systemu APD?

Tytuł pracy magisterskiej należy przesłać do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki, na trzy tygodnie przed planowanym terminem obrony ale nie później niż do 1 września (ostateczny termin),ostatniego roku w ramach toku studiów.

Praca powinna być wprowadzenia do systemu AP do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Terminy są regulowane rozporzędzeniami Rektora, które można znaleźć w zakładce DLA STUDENTÓW - Prace dyplomowe - informacje