Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ ZIMOWEJ POPRAWKOWEJ 2023/2024

dotychczas zgłoszone

STUDIA I STOPNIA HISTORIA SZTUKI

   

 1. Historia technik artystycznych: 19 lutego, egzamin ustny godz. 10:30 gabinet 50
 2. Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początków XX wieku: 21 lutego, godz. 13:30 sala 39
 3. Ikonografia architektury średniowiecznej: 19 lutego, test pisemny godz. 10:00 sala 43
 4. Polskie prawo ochrony zabytków: 19 lutego godz.13:00 sala 39
 5. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej: 22 lutego, godz. 11:30 sala 39 test pisemny, 23 lutego od godz. 10:00  egzamin ustny gabinet 50
 6. Wybrane zagadnienia sztuki XIX wieku: 23 lutego, godz.9:00 sala 39
 7. Wybrane zagadnienia sztuki XX i XXI wieku: 22 lutego, od godz. 11:30, sala 43
 8. Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej: 20 lutego, godz.10:00 - test, sala 39
  • część ustna 20 lutego od godz.11:00  sala 43 w kolejności alfabetycznej
  • część ustna 21 lutego od godz. 13:00 sala 43 w kolejności alfabetycznej

 

STUDIA II STOPNIA HISTORIA SZTUKI

 1. Dzieje myśli o sztuce: 19 lutego, godz.9:00, gabinet 55
 2. Promocja i popularyzacja sztuki 20 lutego, godz.12:00, sala 36


ODK

 1. Historia i podstawy muzealnictwa: 20 lutego, godz. 11:00, sala 40
 2. Historia sztuki powszechnej -średniowiecze: 22 lutego, godz. 12:00, sala 40
 3. Historia technik artystycznych: 19 lutego, egzamin ustny godz. 10:30 gabinet 50
 4. Polskie prawo ochrony zabytków: 19 lutego, godz. 12:00, sala Lanckorońskich
 5. Wstęp do nauk o dziedzictwie kulturowym: 19 lutego, od godz. 9:00, sala 40
 6. Wstęp do historii sztuki: 21 lutego, godz. 15:30, gabinet 47, egzamin ustny
 7. Dziedzictwo kultury cerkiewnej​: 22 lutego, godz.11:30 sala Lanckorońskich test pisemny
 8. Wstęp do archeologii: 20 lutego,  godz. 11:00, sala Lanckorońskich
 9. Międzynarodowe prawo dziedzictwa kulturowego: 19 lutego, godz. 14:00, sala Lanckorońskich