Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HARMONOGARM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2023/2024

dotychczas zgłoszone terminy:

STUDIA I STOPNIA HISTORIA SZTUKI

 1. Historia technik artystycznych: 29 i 30 stycznia, od godz: 9:00, gabinet 50
 2. Prawo w ochronie własności intelektualnej: 1 lutego, godz. 13:30, sala Lanckorońskich
 3. Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początków XX wieku: 5 lutego, godz. 11:00, sala 39       
 4. Ikonografia architektury średniowiecznej: 5 lutego, test pisemny godz. 12:30 sala 39
 5. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej: 30 stycznia, godz. 14:00, sala 39 test pisemny, 31   stycznia  i  1 lutego od godz. 10:00  egzamin ustny gabinet 51
 6. Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej: 7 lutego, godz.10:00 - test, sala 39,
  • część ustna 7 lutego   od   godz.11:00 w sali 43 dla powtarzających przedmiot (w porządku alfabetycznym)
  • część ustna 8 lutego od godz. 10:00, sala 43  dla pozostałych  (w porządku alfabetycznym)
 7. Wybrane zagadnienia sztuki XIX wieku: 8 lutego, godz. 9:00, sala Lanckorońskich
 8. Wybrane zagadnienia sztuki XX i XXI wieku: 31 stycznia, od godz. 9:00, sala 43, egzamin ustny
 9. Filozoficzne podstawy badań nad sztuką: : 5 lutego, egz. ustny od godz. 9:00, sala 8
 10. Polskie prawo ochrony zabytków: 9 lutego, godz. 12:00, sala Lanckorońskich


STUDIA II STOPNIA HISTORIA SZTUKI

 1. Dzieje myśli o sztuce: 5 lutego, godz.9:00, gabinet 55
 2. Antropologia kultury:
 3. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna: 30 stycznia, godz. 16:00,sala 36
 4. Rynek sztuki: 2 lutego, od godz. 8:00, sala 40


ODK

 1. Historia technik artystycznych: 29 i 30 stycznia, od godz: 9:00, gabinet 50
 2. Historia i podstawy muzealnictwa: 5 lutego, godz. 9:00, sala Lanckorońskich
 3. Historia sztuki powszechnej - średniowiecze: 7 lutego, godz. 9:00, sala Lanckorońskich
 4. Polskie prawo ochrony zabytków: 5 lutego, godz. 14:00, sala Lanckorońskich
 5. Nauki Pomocnicze Historii: 29 stycznia,od godz. 9:00,egzamin ustny
 6. Wstęp do nauk o dziedzictwie kulturowym: 31 stycznia i 1 lutego, od godz. 9:00, gabinet egzamin ustny
 7. Wstęp do historii sztuki: 1 lutego, godz. 10:00, gabinet 47, egzamin ustny
 8. Dziedzictwo kultury cerkiewnej​: 30 stycznia, godz.13:00 sala Lanckorońskich test pisemny
 9. Ochrona krajobrazu kulturowego: 31 stycznia, godz. 10:00, sala 8
 10. Plan zagospodarowania przestrzennego - podstawy prawne i zasady tworzenia:
 11. Filozoficzne podstawy badań nad sztuką: 2 lutego, egz. ustny od godz.9:00, sala 8
 12. Wstęp do archeologii: 2 lutego, godz. 11:00, sala Lanckorońskich
 13. Zabytki w odbiorze społecznym: 8 lutego, godz. 9:00, sala 40
 14. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego: 29 stycznia, godz. 9:00, sala 8
 15. Międzynarodowe prawo dziedzictwa kulturowego: 5 lutego, godz. 12:00, sala 40
 16. Rynek sztuki: 2 lutego, od godz. 15:00, sala 40