Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2022/2023

Historia sztuki

Wstęp do historii sztuki: 21 czerwca, godz. 11:00, Sala Lanckorońskich

Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początków XX w.: 19 czerwca, godz. 10:00, Sala Lanckorońskich

Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu: 26-27 czerwca, od godz. 9:00, gabinet 51

Nauki pomocnicze historii

Język łaciński: 23 czerwca, godz. 10, Sala Lanckorońskich

Wybrane zagadnienia sztuki nowożytnej: 21 czerwca, godz. 8:00, Sala Lanckorońskich,  część ustna gabinet 53

Muzealnictwo: 26 czerwca, godz. 13:30, Sala Lanckorońskich

Podstawy krytyki artystycznej: 22 czerwca, godz. 11:45, sala 36

Prawo w ochronie własności intelektualnej: przedtermin  do wyboru : 14 czerwca, godz. 15:15, Sala Lanckorońskich, 14 czerwca, godz. 17:00 lub 18:00, ul. Józefa 19- sala nr 5, 19 czerwca, godz. 15:00, ul. Józefa 19, sala 5

Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej cz.2- tylko dla uprawnionych: 20 czerwca godz. 9:00 sala 36

Dawne witraże – współczesne wyzwania: 26 czerwca, godz. 16:00, sala 40

Ziemia Sandomierska (ćwiczenia terenowe): 29.06, godz. 10:00, Sala Lanckorońskich

Zarządzanie obiektami zabytkowymi: 23 czerwca, godz. 9:00, sala 40

 

Studia II stopnia

Metodologia: 26 czerwca od godz. 9:00  gabinet 55

Metodologia historii sztuki -ćwiczenia: 20 czerwca, godz. 10:00, sala 43

Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym: 20 czerwca od godz. 9:00, sala 8

Problemy współczesnej kultury wizualnej: 23 czerwca, godz. 12:00, sala 36

Modele kuratorskie: 28 czerwca, godz.16:00 sala 36

Prawo w ochronie własności intelektualnej: przedtermin do wyboru: 14 czerwca, godz. 15:15, Sala Lanckorońskich, 14 czerwca, godz. 17:00 lub 18:00, ul. Józefa 19- sala nr 5, 19 czerwca, godz. 15:00, ul. Józefa 19, sala 5

 

Ochrona dóbr kultury

Wstęp do historii sztuki i styloznawstwa: 19 czerwca, godz. 9:00, gabinet 47

Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym:21-22 czerwca od godz. 9:00, sala 8

Inwentaryzacja. Podstawy teoretyczne: 20 czerwca, godz. 10:00, Sala Lanckorońskich

Etnologiczne i kulturoznawcze perspektywy badań nad dziedzictwem kulturowym: 20 czerwca,  godz. 12.oo, ul. św. Anny 6,  sala  109

Prawna i konserwatorska ochrona dziedzictwa archeologicznego: 26 czerwca,

Archeologia architektury w praktyce badawczej: 29 czerwca, godz. 12:00, sala 40

Wstęp do etnografii:

Historia sztuki powszechnej: 26 czerwca, godz. 10:00, Sala Lanckorońskich

Historia sztuki polskiej: 27 czerwca, godz. 10;00, Sala Lanckorońskich

Podstawy zarządzania obiektami zabytkowymi: 30 czerwca, godz. 9:00, sala 40

Ochrona dóbr kultury a ich udostępnianie w turystyce: 29 czerwca, godz. 10:00, sala 43

Ochrona krajobrazu kulturowego: 21 czerwca, godz. 14:00, sala 36

Prawo w ochronie własności intelektualnej: przedtermin  do wyboru: 14 czerwca, godz. 15:15, Sala Lanckorońskich, 14 czerwca, godz. 17:00 lub 18:00, ul. Józefa 19- sala nr 5, 19 czerwca, godz. 15:00, ul. Józefa 19, sala 5

 

Studia II stopnia

Rola dziedzictwa w określaniu tożsamości społecznej: 21 czerwca, godz:10:00, sala 36

Problem pamięci w studiach nad dziedzictwem kulturowym Polski

Podstawy komunikacji społecznej oraz technik negocjacyjnych: 29 czerwca,

Ochrona dziedzictwa w prawodawstwie wybranych krajów: 20 czerwca,  od godz. 11:00, gabinet 53

Prawo w ochronie własności intelektualnej: przedtermin  do wyboru: 14 czerwca, godz. 15:15, Sala Lanckorońskich, 14 czerwca, godz. 17:00 lub 18:00, ul. Józefa 19- sala nr 5, 19 czerwca, godz. 15:00, ul. Józefa 19, sala 5

 

Data opublikowania: 19.04.2023
Osoba publikująca: Edyta Zborowska-Kopacz