Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HARMONOGRAM ZIMOWEJ POPRAWKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2022/2023

1. Historia technik artystycznych: 21 lutego godz.10:00,gabinet 50

2. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej: 21 lutego, godz.10:00 sala 40 test pisemny,  następnie  egzamin ustny gabinet 51

3. Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej: 20 lutego, godz. 11:30 -test, sala 39, część ustna 20 lutego od godz. 12:00 w sali 43

4. Wybrane zagadnienia sztuki XIX wieku: 22 lutego,godz.9:15, sala Lanckorońskich, następnie ustny w gabinecie 48

5. Historia sztuki XX i XXI wieku: 24 lutego,godz. 15:30, gabinet 49

6. Polskie prawo ochrony zabytków: 21 lutego, godz.15:00, sala Lanckorońskich

7. Ikonografia architektury średniowiecznej: 20 lutego, godz. 10:00, sala 36

8. Filozoficzne podstawy badań nad sztuką: 24 lutego godz. 11:00,gabinet 62

9. Rynek sztuki:

10. Bibliografia i technologie informacyjne: 20 lutego, godz. 11:00-12:30, sala 8

 

STUDIA II STOPNIA HISTORIA SZTUKI

1. Dzieje myśli o sztuce: 20 lutego, godz.12:00, gabinet 55

2. Antropologia kultury: 

3. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna: 24 lutego, godz. 17:00, gabinet 49

 

ODK

1. Historia technik artystycznych: 21 lutego godz.11:00,gabinet 50

2. Regionalne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona:

3. Dziedzictwo kultury cerkiewnej​: 21 lutego, godz.10:00 sala 40 test pisemny, , następnie  egzamin ustny gabinet 51 

4. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

5. Polskie prawo ochrony zabytków:

6. Plan zagospodarowania przestrzennego - podstawy prawne i zasady tworzenia:

7. Filozoficzne podstawy badań nad sztuką: 24 lutego godz. 11:00,gabinet 62

8. Historia i podstawy muzealnictwa: 20 lutego, godz. 9:30, sala 40

9. Rynek sztuki:

10. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna: 24 lutego, godz. 17:00, gabinet 49

11. Wstęp do archeologii: 22 lutego, godz: 11:00-12:30, sala 39

12. Przestępczość a ochrona zabytków: 21 lutego, godz.15:30, sala Lanckorońskich

13. Fotografia dokumentacyjna:

14. Zabytki w odbiorze społecznym ćwiczenia:

15. Zabytki w odbiorze społecznym:

16. Wybrane zagadnienia rewaloryzacji i rewitalizacji zespołów miejskich:

Data opublikowania: 07.02.2023
Osoba publikująca: Edyta Zborowska-Kopacz