Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2022/2023

1. Historia technik artystycznych: 30 stycznia, od godz. 9:00 w gabinecie 50 

2. Historia sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej: 30 stycznia, godz.11:00 test pisemny, Sala Lanckorońskich, 1-2 lutego egzamin ustny w gabinecie, od godz. 9:30

3. Wybrane zagadnienia sztuki średniowiecznej:   6 lutego, godz. 8:30, test pisemny Sala Lanckorońskich, egzamin ustny 6-7 lutego w sali 43, w podziale alfabetycznym, 7 lutego cześć ustana rozpoczyna sie o godz. 11:00.

4. Wybrane zagadnienia sztuki XIX wieku: 9 lutego godz: 9:15 , sala 39

5. Historia sztuki XX i XXI wieku:  egzamin ustny: 31 stycznia, godz.13:00-18:00, gabinet 49, 1 lutego, godz. 13:00-18:00, gabinet 49, ul. Grodzka 53

6. Polskie prawo ochrony zabytków: 8 lutego godz. 12:00 sala 39

7. Ikonografia architektury średniowiecznej: 31 stycznia, godz:11:30, sala 39

8. Filozoficzne podstawy badań nad sztuką: 8 lutego, godz. 9:00 sala 8

9. Rynek sztuki: 10 lutego, od 8:00 do 15:00, sala 43

10. Bibliografia i technologie informacyjne: 3 lutego, godz: 10:00, sala 39

 

STUDIA II STOPNIA HISTORIA SZTUKI

1. Dzieje myśli o sztuce - ćwiczenia:

2. Dzieje myśli o sztuce:  3 lutego,  od godz. 9:00, gabinet 55

3. Antropologia kultury: 30 stycznia,od godz. 11:00 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Gołębia 9 i sala nr 9

4. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna: egzamin pisemny 30.01, godzina 17:00, sala 36

 

ODK

1. Historia technik artystycznych: 31 stycznia, od 9:00, w gabinecie 50

2. Regionalne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona: 27 stycznia, godz. 9:30, sala 36

3. Dziedzictwo kultury cerkiewnej​:   3 lutego  test, godz. 11:30, sala 39- zmiana terminu na prośbę studentów 

4. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

5. Polskie prawo ochrony zabytków: 3 lutego godz.15:00 sala 39

6. Plan zagospodarowania przestrzennego - podstawy prawne i zasady tworzenia: 19 stycznia, godz. 17:45, sala 8

7. Filozoficzne podstawy badań nad sztuką: 7 lutego godz.9:00 sala 8

8. Historia i podstawy muzealnictwa: 2 lutego, godz. 9:30, sala 39

9. Rynek sztuki: 10 lutego, od 8:00 do 15:00, sala 43

10. Muzeum i galeria jako przestrzeń ekspozycyjna:

11. Wstęp do archeologii: 2 lutego, godz. 11:00-12:30, sala 39

12. Przestępczość a ochrona zabytków: ostatnie zajęcia

13. Fotografia dokumentacyjna: 27 stycznia, sala 40,

14. Zabytki w odbiorze społecznym ćwiczenia: 23 stycznia, godz. 17:45, sala 36

15. Zabytki w odbiorze społecznym: zaliczenie na ostatnich zajęciach

16. Wybrane zagadnienia rewaloryzacji i rewitalizacji zespołów miejskich: 26 stycznia, godz. 8:15, sala 8

Data opublikowania: 21.12.2022
Osoba publikująca: Edyta Zborowska-Kopacz