Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ - studia doktoranckie z historii sztuki (dyscyplina: nauki o sztuce)

W związku z wejściem w życie nowej 20 lipca 2019 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kształcenie doktorantów w zakresie historii sztuki (ob. dyscyplina nauki o sztuce) odbywa się w ramach powołanej na Uniwersytecie Jagiellońskim Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.

W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, programów oraz regulaminu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ znajdują się na stronie internetowej SDNHUJ.