Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów w Instytucie Historii Sztuki UJ

Widok fasady Collegium IuridicumInstytut Historii Sztuki UJ jest najstarszą placówką akademicką tego typu w Polsce. Jego początki sięgają założonej w r. 1882 Katedry Historii Sztuki UJ.

Jesteśmy jednak nie tylko najstarszym, ale również najszybciej rozwijającym się Instytutem Historii Sztuki w kraju.

Studia w naszym Instytucie (mieszczącym się w zabytkowym gmachu Collegium Iuridicum naprzeciw kościoła śś. Piotra i Pawła - pośród zabytków w samym sercu Krakowa) prowadzone są na dwóch kierunkach: historii sztuki i ochrony dóbr kultury.

Studia I stopnia z HISTORII SZTUKI

Podczas studiów I stopnia, studenci poznają zagadnienia teoretyczne, podstawy metodologii historii sztuki, zgłębiają tajniki ikonografii oraz technik artystycznych. Poznają dzieje historii sztuki od starożytności po wiek XXI, zagadnienia ochrony dziedzictwa, podstawy muzealnictwa oraz krytyki artystycznej.  

Grupa studentow we wnętrzu kościołaWażnym elementem kształcenia są zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki (ćwiczenia w muzeach, kościołach, pracowniach konserwatorskich), a także w trakcie regularnych objazdów po Polsce oraz wyjazdów zagranicznych.

Każdy rocznik studentów odbywa w maju ćwiczenia terenowe doskonaląc warsztat badawczy, ćwicząc i zgłębiając zdobyte w trakcie zajęć teoretycznych wiadomości i umiejętności. Terenami odwiedzanymi przez studentów pod opieką pracowników Instytutu są: Ziemia Sandomierska, Śląsk, Warszawa i Łódź.

Dodatkowo na III roku studiów odbywa się obowiązkowa praktyka inwentaryzacyjna, podczas której studenci wykazują się umiejętnościami pracy z zabytkiem w terenie (rozpoznanie zabytku, wykonanie dokumentacji  opisowej i zdjęciowej, wykonanie kart inwentarzowych). Staramy się, aby co roku praktyka ta odbywała się w innym miejscu.

Ponadto studia są uzupełniane przez liczne wyjazdy zabytkoznawcze i muzealne (krajowe i zagraniczne), organizowane przez studentów, pod naukową opieką pracowników Instytutu.

Bierzemy też udział w licznych działaniach edukacyjnych poza Uniwersytetem (olimpiada artystyczna, udział w małopolskich i lubelskich Dniach Dziedzictwa, otwarte sesje naukowe poza Krakowem).

Dodatkowym polem rozwijania zainteresowań, realizacji swoich pomysłów organizacyjnych i artystycznych jest Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki im. Stanisława Wyspiańskiego (niegdysiejszego członka Koła) działające od 1886 roku!

Studia II stopnia z HISTORII SZTUKI

Studia II stopnia z historii sztuki prowadzimy w  module ogólnym oraz w dwóch wybieranych przez studentów specjalizacjach: specjalizacji kuratorskiej i specjalności z ochrony dóbr kultury. W ramach tych specjalizacji studenci wybierają kierunkowe seminarium oraz zajęcia uzupełniające, zgodne z ich profilem.

Wszyscy studenci  realizują program Modułu Ogólnego zapoznając się z zagadnieniami z zakresu  metodologii historii sztuki, dziejów myśli o sztuce, edukacji artystycznej w szkole czy współczesnej kultury wizualnej.

W ramach specjalizacji kuratorskiej studenci zgłębiają zagadnienia dotyczące krytyki artystycznej, wystawiennictwa i modeli kuratorskich. Praca magisterska na seminarium kuratorskim łączy się z przygotowaniem scenariusza własnej wystawy. Niejednokrotnie magistranci realizują swe pomysły wystawiennicze dzięki współpracy z galeriami i muzeami z całej Polski.

Studia I i II stopnia z OCHRONY DÓBR KULTURY

Grupa studentów w czasie zajęć terenowych na tle zabytkowych budowliWychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającym się w Polsce zagadnieniom teoretycznym i praktycznym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w 2010 roku otworzyliśmy specjalny kierunek poświęcony tej tematyce - ochronę dóbr kultury.

Nasi studenci na studiach licencjackich zgłębiają nie tylko podstawy historii sztuki, archeologii i etnologii, ale także zarządzania obiektami zabytkowymi, inwentaryzacji zabytków w zbiorach muzealnych i w terenie, aspekty prawne w ochronie zabytków, doktryny konserwatorskie oraz  udostępnianie zabytków w turystyce.

Podstawą studiów są liczne praktyki zawodowe, odbywane w muzeach i placówkach kultury w Krakowie oraz w instytucjach partnerskich.

Dbając o wyspecjalizowaną kadrę naukową, mogącą dzielić się ze studentami wieloletnim doświadczeniem w tematyce ochrony dóbr kultury, w naszym Instytucie zajęcia prowadzą m.in. główny specjalista z Urzędu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, Dyrektor Krakowskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Kierownik Ośrodka Edukacji-Akademii  Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, a także Konserwator i Kustosz zbiorów artystycznych Klasztoru OO. Dominikanów w Krakowie.

Uzupełnieniem zajęć są wyjazdy w teren prowadzone przez wykładowców Instytutu, prezentujące studentom problemy, wyzwania i perspektywy ochrony dóbr kultury w praktyce. Ich celem są obiekty na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia.

W związku z dużą popularnością studiów na tym kierunku i zgodnie z oczekiwaniami naszych absolwentów - od roku akademickiego 2017/2018 uruchomione zostały studia II stopnia (magisterskie) z zakresu ochrony dóbr kultury.

Zajęcia przygotowują absolwentów do pracy w urzędach konserwatorskich, instytucjach kultury, galeriach, muzeach i organach administracji terenowej. Studenci wybierający tę specjalizację poznają problematykę związaną z ochroną zabytków XX wieku (zarówno ochrona dziedzictwa materialnego jak i niematerialnego), odbywają kurs fundraisingu (w zakresie instytucji sprofilowanych na dziedzictwo i dobra kultury). Prace magisterskie powstające na specjalistycznym seminarium poruszają zarówno zagadnienia z historii doktryn konserwacji i ochrony zabytków, jak i z współczesnych, aktualnych wyzwań zarządzania, ochrony, konserwacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego.