Zakończone projekty badawcze

Projekty badawcze zrealizowane w naszym Instytucie w przeciągu ostatnich 5 lat.

Architektura i wyposażenie zespołu klasztornego Dominikanów w Krakowie - od I połowy XIII w. do czasów współczesnych

Kierownik projektu: dr Marcin Szyma
Termin realizacji: 13 VII 2015 - 12 IV 2021
Kwota przyznana: 674.498,00
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS)

Architektura jako środek reprezentacji władzy monarszej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji Królestwa Polskiego 1243-1370

Kierownik projektu: mgr Piotr Pajor
Termin realizacji: 2015 - 2017
Kwota przyznana: 67.144,00
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM)

Architektura klasycyzmu na ziemiach polskich lat 1764-1830 a polityczny dyskurs modernizacji

Kierownik projektu: dr Mikołaj Getka-Kenig
Termin realizacji: 16 IX 2016 - 15 IX 2019
Kwota przyznana: 449 000,00  
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs FUGA)

ART-Dok Polska – Cyfrowe Repozytorium Historii Sztuki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Krasny
Termin realizacji: 05 III 2013 – 04 III 2016
Kwota przyznana: 160.445,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Dekoracyjne malarstwo ścienne artystów „Polska Sztuka Stosowana"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Bałus - wykonawca mgr Irena Buchenfeld-Kamińska 
Termin realizacji: 16 III 2010-7 II 2014
Kwota przyznana: 31.250,00  
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fotografie dzieł sztuki polskiej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie naukowe, digitalizacja i wydanie katalogu

Kierownik projektu: dr Wojciech Walanus
Termin realizacji: 07 VII 2014-06 VII 2019
Kwota przyznana: 450.000,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Icones Regum. Ilustrowane poczty władców w narracjach narodowych Polski, Węgier, Czech i Słowacji

Kierownik projektu: dr Karolina Anna Mroziewicz
Termin realizacji: 16 IX 2015 - 15 IX 2018
Kwota przyznana:  422.776,00
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs FUGA)

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo bełskie

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ
Termin realizacji: od 24 XII 2012-23 VI 2021
Kwota przyznana: 622.160,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – ziemia lwowska, część wschodnia

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Krasny
Termin realizacji: 12 XII 2005 - 11 VIII 2008
Kwota przyznana: 350.000,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej - ziemia halicka, część pd.-wsch. i miasto Lwów

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Ostrowski
Termin realizacji: 2 X 2008-1 X 2011
Kwota przyznana: 348.000,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Lwów i Ziemia Chełmska

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Ostrowski
Termin realizacji: 26 I 2012- 25 I 2016
Kwota przyznana: 533.000,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Projekt realizowany w Międzynarodowym Centrum Kultury

Józef Kremer (1806-1875) - kontynuacja

Kierownik projektu: dr Urszula Bęczkowska
Termin realizacji: 20 XII 2012-19 II 2017
Kwota przyznana: 200.000,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Kamienna architektura wczesnośredniowieczna w Polsce. Inwentaryzacja i dokumentacja technik i materiałów budowlanych. Analiza związków warsztatowych w kontekście badań interdyscyplinarnych

Kierownik projektu: dr Teresa Rodzińska-Chorąży
Termin realizacji: 08 V 2008-08 V 2012
Kwota przyznana: 160.000,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Katalog zabytków sztuki Małopolski (seria Dehio). Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen – Kleinpolen

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Małkiewicz
Termin realizacji: 13 XI 2006-12 XI 2010 
Kwota przyznana: 103.500,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Korpus witraży średniowiecznych w Polsce

Kierownik projektu: dr Dobrosława Horzela
Termin realizacji: 2015-2019
Kwota przyznana: 900.000,000
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymsko-katolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Bałus
Termin realizacji: 27 I 2012-26 I 2017
Kwota przyznana: 1.991.619,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Lwowskie rodziny artystyczne drugiej połowy XVIII stulecia

Kierownik projektu: mgr Agata Dworzak
Termin realizacji: 24 II 2015-23 II 2018 
Kwota przyznana: 130.788,00 
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM)

Modernizm i nowe państwa w Europie Środkowej 1918-1939

Kierownik projektu: dr Andrzej Szczerski
Termin realizacji: 12 V 2008-9 VII 2010 
Kwota przyznana: 55.000,00 
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na marginesach nowoczesności. Nihilizm w sztuce polskiej XX wieku

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Bałus – wykonawca mgr Dominik Kuryłek
Termin realizacji: 30 II 2011-28 II 2013
Kwota przyznana: 39.595,00
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Negocjując podmiot kobiecy. Początki sztuki feministycznej w Polsce

Kierownik projektu: dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko - wykonawca mgr Ewa Małgorzata Tatar
Termin realizacji: zamknięty 15.06.2012
Kwota przyznana: 
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obraz sztuki średniowiecznej w polskim piśmiennictwie, grafice i malarstwie epoki nowożytnej

Kierownik projektu: mgr Kinga Blaschke
Termin realizacji: 13 XII 2011-12 VI 2013
Kwota przyznana: 39.470,00
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Początki portretu w Europie Środkowej (ok. 1350-1430)

Kierownik projektu: mgr Mateusz Grzęda
Termin realizacji: 29 VII 2013-28 VIII 2015
Kwota przyznana: 57.200,00
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM) 

Postminimalizm w sztukach wizualnych. Felix Gonzalez-Torres, Roni Horn, Derek Jarman

Kierownik projektu: dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko - wykonawca mgr Wojciech Szymański
Termin realizacji: zakończony w 2011
Kwota przyznana: 
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przetłumaczenie, opracowanie naukowe i wydanie krytyczne "Instrukcji budowania i wyposażania kościołów" Karola Boromeusza

Kierownik projektu: prof. Piotr Krasny
Termin realizacji: 2019-2021
Kwota przyznana: 101 528,000
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Przygotowanie i opublikowanie antologii tekstów „Autorzy doby renesansu o kulturze i sztuce na Wawelu"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Fabiański
Termin realizacji: 20 VIII 2012-19 II 2014
Kwota przyznana: 37.750,00 
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Projekt realizowany w Zamku Królewskim na Wawelu

Spadkobierca romantyzmu, rzeźbiarz Wacław Szymanowski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Bałus - wykonawca mgr Kamila Podniesińska
Termin realizacji: 13 IV 2007- 12 IV 2009
Kwota przyznana: 25.000,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stanisław Chlebowski, „Nadworny Farbiarz Jego Sułtańskiej Mości". Życie i twórczość

Kierownik projektu: dr hab. Marek Zgórniak - wykonawca mgr Agata Wójcik
Termin realizacji: 29 X 2010-28 XII 2012
Kwota przyznana: 31.250,00 
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sztuka kolonii genueńskich w Basenie Morza Czarnego (1261-1475). Z badań nad zagadnieniami akulturacji w sztuce późnośredniowiecznej

Kierownik projektu: dr Rafał Quirini-Popławski
Termin realizacji: 04 II 2013-03 VIII 2015
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Sztuka w Europie Środkowo-wschodniej po 1989 roku

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Szczerski
Termin realizacji: 18 II 2013-17 VIII 2015
Kwota przyznana: 180.500,00
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Teorie architektury w Polsce w XIX i na początku XX wieku

Kierownik projektu: dr Urszula Bęczkowska
Termin realizacji: 12 III 2013–11 III 2016
Kwota przyznana: 119.308,00
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Tłumaczenie książki „Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900"

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Szczerski
Termin realizacji: 22 XI 2012-XII 2014
Kwota przyznana: 48.000,00 
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Word of Art. Model of training and collaboration in contemporary art (Świat sztuki. Modele kształcenia i współprac w sztuce współczesnej)

Kierownik projektu: dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Termin realizacji: zakończony w 2012
Kwota przyznana: 95.500,00 EUR 
Instytucja finansująca: Centrum sztuki Zavod za podobno umetnost– Ljubljana
Partnerzy: Schnittpunkt Verein fur Ausstellungstheorie und praxis– Universitat fur angewandte Kunst Wien, Austria; Kurziv Platforma za pitanja kulture media i drustva – Zagreb, Chorwacja

Zapomniane dziedzictwo: zbiór odlewów gipsowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekonstrukcja kolekcji, opracowanie, katalog, konserwacja

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ
Termin realizacji: 14 VII 2014-13 X 2019
Kwota przyznana: 250.000,000
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

XIX-wieczne witraże kościołów i klasztorów Krakowa (1815–1914)

Kierownik projektu: dr hab. Marek Zgórniak - wykonawca mgr Tomasz Szybisty
Termin realizacji: 30 V 2007-29 V 2010
Kwota przyznana: 43.500,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego