Realizowane projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w naszym Instytucie w przeciągu ostatnich 5 lat.

Architektura i wyposażenie zespołu klasztornego Dominikanów w Krakowie - od I połowy XIII w. do czasów współczesnych

Kierownik projektu: dr Marcin Szyma
Termin realizacji: 13 VII 2015 - 12 VII 2019
Kwota przyznana: 674.498,00
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS)

EURUS - katalog analogowej dokumentacji fotograficznej (1870-1998) dziedzictwa kulturowego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ze zbiorów IHS UJ, IHS UW i IS PAN

Kierownik projektu: dr Rafał Nestorow
Termin realizacji: 1 XI 2015 - 30 XI 2020
Kwota przyznana: 1.077.500,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo bełskie

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ
Termin realizacji: od 24 XII 2012-23 VI 2020
Kwota przyznana: 622.160,00
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Korpus witraży średniowiecznych w Polsce

Kierownik projektu: dr Dobrosława Horzela
Termin realizacji: 2015-2019
Kwota przyznana: 900.000,000
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej

Kierownik projektu: prof. Wojciech Bałus
Termin realizacji: 2019-2023
Kwota przyznana: 1 795 507,000
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Przetłumaczenie, opracowanie naukowe i wydanie krytyczne "Instrukcji budowania i wyposażania kościołów" Karola Boromeusza

Kierownik projektu: prof. Piotr Krasny
Termin realizacji: 2019-2021
Kwota przyznana: 101 528,000
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Zapomniane dziedzictwo: zbiór odlewów gipsowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekonstrukcja kolekcji, opracowanie, katalog, konserwacja

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ
Termin realizacji: 14 VII 2014-13 X 2019
Kwota przyznana: 250.000,000
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki