Realizowane projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w naszym Instytucie w przeciągu ostatnich 5 lat.

Cyfrowa historia sztuki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Krasny
Termin realizacji: 2021-2022 (12 miesięcy)
Kwota przyznana: 15 000,00 zł
Instytucja finansująca: POB Heritage (Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim) - Minigrant 2020 (edycja II)

Dziedzictwo sakralne archidiecezji lwowskiej - inwentaryzacja ostatniego fragmentu historycznego obszaru archidiecezji lwowskiej

Kierownik projektu: dr Agata Dworzak
Termin realizacji: 2021-2022 (12 miesięcy)
Kwota przyznana: 14 496,00 zł
Instytucja finansująca: POB Heritage (Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim) - Minigrant 2020 (edycja III)

EURUS - katalog analogowej dokumentacji fotograficznej (1870-1998) dziedzictwa kulturowego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ze zbiorów IHS UJ, IHS UW i IS PAN

Kierownik projektu: dr Rafał Nestorow
Termin realizacji: 1.10.2015 - 30.09.2022
Kwota przyznana: 1 077 500,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo podolskie - część "galicyjska"

Kierownik projektu: dr Agata Dworzak
Termin realizacji: 10.03.2022 - 9.03.2027
Kwota przyznana: 861 500,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Strona internetowa projektu

Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej

Kierownik projektu: prof. Wojciech Bałus
Termin realizacji: 2019-2023
Kwota przyznana: 1 795 507,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Średniowieczne fazy budowy kościoła dominikańskiego p.w. św. Jakuba w Sandomierzu (od 1226 r. do XIV wieku)

Kierownik projektu: mgr Justyna Kamińska
Termin realizacji: 2021-2022 (12 miesięcy)
Kwota przyznana: 15 000,00
Instytucja finansująca: POB Heritage (Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim) - Minigrant 2020 (edycja II)

Wykonanie modeli komputerowych kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie obrazujących najważniejsze etapy jego powstawania (od ok. 1320-do czasów współczesnych)

Kierownik projektu: dr hab. Marek Walczak, prof. UJ
Termin realizacji: 2021-2022 (12 miesięcy)
Kwota przyznana: 12 748,16 zł
Instytucja finansująca: POB Heritage (Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim) - Minigrant 2020 (edycja I)