Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania, projekty, wydawnictwa

W Instytucie są rozwijane wyjątkowe specjalności badawcze, takie jaki historia architektury wczesnośredniowiecznej, historia sztuki bizantyńskiej i pobizantyńskiej w Europie i w Polsce (Instytut ma najstarszy zakład zajmujący się tego typu problematyką w Polsce), szczególnie intensywnie jest także rozwijana specjalność (również w wymiarze dydaktycznym) związana z kuratorstwem sztuki współczesnej. W roku 1992 w Instytucie rozpoczęto prace inwentaryzacyjne zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (na obszarach dzisiejszej Ukrainy). Zgromadzone materiały stanowiły podstawę do wydania 23 tomów serii wydawniczej "Kościoły i klasztory rzymskokatolickiej dawnego województwa ruskiego" pod redakcją prof. Jana Ostrowskiego. Znaczenie tej monumentalnej serii jest powszechnie porównywane z publikacją "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego". Wymiernym efektem akcji inwentaryzacyjnej było wykształcenie sporej grupy studentów (i absolwentów) o wszechstronnych umiejętnościach praktycznych, jakie powinien mieć badacz sztuki w terenie. Świadectwem tych umiejętności są liczne prace magisterskie i doktorskiej poświęcone szczególnie ważnym inwentaryzowanym zabytkom. Jednocześnie prowadzone są prace inwentaryzacyjne przy zabytkach kresowych znajdujących się w kolekcjach klasztorów krakowskich.