Działy, według których zgrupowane są nasze zbiory biblioteczne

ARTYŚCI

 • SŁOWNIKI I ZBIORY BIOGRAFII
 • SŁOWNIKI ARTYSTÓW KRAJÓW
 • MECENAT ARTYSTYCZNY
 • ARTYŚCI W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM

BIBLIOGRAFIA

 • BIBLIOGRAFIA. OPRACOWANIA OGÓLNE
 • BIBLIOGRAFIA HISTORII SZTUKI      

BROŃ

DOKTRYNY

 • TEORIA SZTUKI   
 • KRYTYKA SZTUKI
 • METODOLOGIA HISTORII SZTUKI
 • FEMINISTYCZNA TEORIA SZTUKI

DYDAKTYKA HISTORII SZTUKI

ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI DOTYCZĄCE SZTUKI

 • SŁOWNIKI TERMINOLOGICZNE
 • ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI POWSZECHNEJ HISTORII SZTUKI
 • ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI DOTYCZĄCE OKRESÓW I KRAJÓW

ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI

 • ENCYKLOPEDIE POWSZECHNE
 • SŁOWNIKI DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH DZIEDZIN
 • SŁOWNIKI BIOGRAFICZNE
 • SŁOWNIKI JĘZYKOWE

ESTETYKA I FILOZOFIA

FOTOGRAFIA

HISTORIA. HISTORIA KULTURY. HISTORIA LITERATURY

 • NAUKI POMOCNICZE HISTORII
 • HISTORIA I HISTORIA KULTURY
 • HISTORIA LITERATURY
 • HISTORIA MUZYKI I TAŃCA

HISTORIA SZTUKI. SZKOŁY

HISTORIA SZTUKI POLSKIEJ

 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI

IKONOGRAFIA

 • SŁOWNIKI SPRZED R.1900 DOTYCZĄCE RELIGII I MITOLOGII
 • RELIGIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE
 • BIBLIA
 • OBRAZ I KULT
 • OBRAZ I SŁOWO
 • IKONOGRAFIA STAREGO TESTAMENTU
 • IKONOGRAFIA NOWEGO TESTAMENTU
 • CNOTY
 • ŚWIĘTA KOŚCIELNE
 • POSTACIE HISTORYCZNE
 • ŚWIĘCI
 • DEWOCJA
 • TEMATY LITERACKIE
 • KOSMOS
 • MAGIA
 • SYMBOLE I ALEGORIE
 • IKONOLOGIA I IKONOGRAFIA
 • ROŚLINY
 • KRAJOBRAZ
 • MIASTO
 • MARTWA NATURA
 • ZWIERZĘTA
 • JEŹDZIEC
 • CZŁOWIEK
 • TEMATY FANTASTYCZNE
 • KARYKATURA I SATYRA. PROPAGANDA.
 • ŚMIERĆ               

JUDAICA

 • OPRACOWANIA OGÓLNE I REGIONALNE
 • JUDAIKA POLSKE

KONSERWACJA ZABYTKÓW

KOŚCIÓŁ

 • SŁOWNIKI
 • TEKSTY TEOLOGICZNE
 • HISTORIA KOŚCIOŁA
 • LITURGIA
 • SZTUKA KOŚCIELNA
 • ZAKONY

KOSTIUMOLOGIA

KSIĘGI PAMIĄTKOWE

KURATORSTWO

 • OPRACOWANIA OGÓLNE
 • WYSTAWY
 • GALERIE
 • INSTYTUCJE

MALARSTWO

 • TECHNIKI MALARSKIE
 • PERSPEKTYWA MALARSKA I KOMPOZYCJA
 • ANATOMIA DLA MALARZY
 • KOLOR W MALARSTWIE
 • ŚWIATŁO W MALARSTWIE
 • HISTORIA MALARSTWA

MALARSTWO MINIATUROWE

 • KOLEKCJE RĘKOPISÓW ILUMINOWANYCH W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM KRAJAMI
 • HISTORIA MALARSTWA MINIATUROWEGO

MATERIAŁY KONFERENCYJNE, SESJE NAUKOWE

NAUKA I NAUKI PRZYRODNICZE

NUMIZMATYKA, MEDALIERSTWO

OCHRONA ZABYTKÓW

OKRESY I STYLE

 • ŚREDNIOWIECZE
 • PRZEŁOM ŚREDNIOWIECZA I CZASÓW NOWOŻYTNYCH
 • NOWOŻYTNOŚĆ
 • NOWOCZESNOŚĆ
 • WIEK XX
 • WIEK XXI

ORNAMENT

POWSZECHNA HISTORIA SZTUKI

 • HISTORIOGRAFIA ARTYSTYCZNA I HISTORIA SZTUKI DO k. XIX w.
 • POWSZECHNA HISTORIA SZTUKI XX w.
 • ARCHEOLOGIA
 • SZTUKA PRZEDHISTORYCZNA
 • ETNOGRAFIA
 • HISTORIA SZTUKI POZAEUROPEJSKIEJ
 • SZTUKA ISLAMU
 • ZACHÓD A SZTUKA WSCHODU
 • SZTUKA AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ

PSYCHOLOGIA, PSYCHIATRIA I SZTUKA CHORYCH PSYCHICZNIE

REALIA

 • OPRACOWANIA OGÓLNE
 • ŻYCIE CODZIENNE
 • PODRÓŻOWANIE I KARTOGRAFIA
 • PRZEDMIOTY:
 • HISTORIA MUZYKI I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
 • PRAWO, REGALIA I ODZNACZENIA
 • STROJE I SYMBOLE UNIWERSYTECKIE

RYSUNEK.GRAFIKA.SZTUKA KSIĄŻKI

 • RYSUNEK
 • GRAFIKA
 • HISTORIA GRAFIKI
 • GRAFIKA REKLAMOWA I PLAKAT
 • SZTUKA KSIĄŻKI I ILUSTRACJI KSIĄŻKOWEJ

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE

 • HISTORIA
 • TECHNIKI RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO       
 • ZŁOTNICTWO
 • EMALIA
 • METALE RÓŻNE  
 • KAMIENIE SZLACHETNE I OZDOBNE
 • KOŚĆ
 • BURSZTYN
 • SZKŁO
 • CERAMIKA
 • DEKORACJA WNĘTRZ
 • DREWNO I MEBLE
 • LAMPY
 • TAPETY 
 • TWORZYWA SZTUCZNE    
 • TKANINY

RZEŹBA

 • ZAGADNIENIA TECHNICZNE
 • KOLEKCJE RZEŹBY (w układzie alfabetycznym krajami).
 • HISTORIA RZEŹBY

SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE

SZTUKA BIZANTYŃSKA

 • CESARSTWO I ŚWIAT GRECKI
 • ARMENIA
 • GRUZJA
 • SŁOWIAŃSZCZYZNA
 • BUŁGARIA           
 • PÓŁWYSEP BAŁKAŃSKi
 • RUMUNIA
 • RUŚ
 • BIAŁORUŚ
 • UKRAINA
 • POLSKA, SŁOWACJA, WĘGRY

 

SZTUKA STAROCHRZEŚCIJAŃSKA

 • HISTORIA I KULTURA
 • HISTORIA ARCHEOLOGII I SZTUKI    
 • SZTUKA KOPTYJSKA I NUBIJSKA

SZTUKA STAROŻYTNA

 • OPRACOWANIE OGÓLNE
 • EGIPT
 • BLISKI WSCHÓD
 • GRECJA I RZYM
 • GRECJA
 • ETRUSKOWIE I RZYMIANIE
 • ETRUSKOWIE
 • RZYM
 • PROWINCJE CESARSTWA
 • SZTUKA RZYMSKA POZA GRANICAMI CESARSTWA

 TEATR, SZTUKA FILMOWA i TELEWIZJA

TOPOGRAFIA

 • ATLASY I SŁOWNIKI GEOGRAFICZNE
 • LITERATURA PODRÓŻNICZA
 • AFRYKA
 • AMERYKA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA
 • AZJA
 • EUROPA
 • CRACOVIANA
 • SILESIANA

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

 • ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI
 • PROJEKTOWANIE, MATERIAŁY I KONSTRUKCJE BUDOWLANE
 • ZAGADNIENIA TEORETYCZNE
 • URBANISTYKA
 • ARCHITEKTURA OBRONNA I ARCHITEKTURA DREWNIANA
 • OGRODY
 • HISTORIA ARCHITEKTURY
 • URBANISTYKA I ARCHITEKTURA. POLSKA

ZAGADNIENIA TRADYCJI ANTYCZNYCH

ZBIORY MUZEALNE

 • KOLEKCJONERSTWO
 • MUZEOLOGIA
 • OPRACOWANIA DOTYCZĄCE REGIONÓW
 • DAWNE INWENTARZE ZBIORÓW
 • KATALOGI I PRZEWODNIKI PO MUZEACH
 • KOLEKCJE PRYWATNE
 • KATALOGI AUKCYJNE
 • WYSTAWY