Działy, według których zgrupowane są nasze zbiory biblioteczne

CRACOVIANA

SILESIANA

BIBLIOGRAFIA

 • BIBLIOGRAFIA. OPRACOWANIA OGÓLNE
 • BIBLIOGRAFIA HISTORII SZTUKI      

 

ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI DOTYCZĄCE SZTUKI

 • SŁOWNIKI TERMINOLOGICZNE
 • ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI POWSZECHNEJ HISTORII SZTUKI
 • ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI DOTYCZĄCE OKRESÓW I KRAJÓW

 

ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI

 • ENCYKLOPEDIE POWSZECHNE
 • SŁOWNIKI DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH DZIEDZIN
 • SŁOWNIKI BIOGRAFICZNE
 • SŁOWNIKI JĘZYKOWE

 

REALIA

 • OPRACOWANIA OGÓLNE
 • ŻYCIE CODZIENNE
 • PODRÓŻOWANIE I KARTOGRAFIA
 • PRZEDMIOTY:
 • HISTORIA MUZYKI I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
 • PRAWO, REGALIA I ODZNACZENIA
 • STROJE I SYMBOLE UNIWERSYTECKIE

 

JUDAICA

 • OPRACOWANIA OGÓLNE I REGIONALNE
 • JUDAIKA POLSKE

 

KOŚCIÓŁ

 • SŁOWNIKI
 • TEKSTY TEOLOGICZNE
 • HISTORIA KOŚCIOŁA
 • LITURGIA
 • SZTUKA KOŚCIELNA

 

IKONOGRAFIA

 • SŁOWNIKI SPRZED R.1900 DOTYCZĄCE RELIGII I MITOLOGII
 • RELIGIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE
 • BIBLIA
 • OBRAZ I KULT
 • OBRAZ I SŁOWO
 • IKONOGRAFIA STAREGO TESTAMENTU
 • IKONOGRAFIA NOWEGO TESTAMENTU
 • CNOTY
 • ŚWIĘTA KOŚCIELNE
 • POSTACIE HISTORYCZNE
 • ŚWIĘCI
 • DEWOCJA
 • TEMATY LITERACKIE
 • KOSMOS
 • MAGIA
 • SYMBOLE I ALEGORIE
 • IKONOLOGIA I IKONOGRAFIA
 • ROŚLINY
 • KRAJOBRAZ
 • MIASTO
 • MARTWA NATURA
 • ZWIERZĘTA
 • JEŹDZIEC
 • CZŁOWIEK
 • TEMATY FANTASTYCZNE
 • KARYKATURA I SATYRA. PROPAGANDA.
 • ŚMIERĆ               

 

DOKTRYNY

 • FILOZOFIA
 • NAUKA
 • NAUKI PRZYRODNICZE      
 • PSYCHOLOGIA
 • PSYCHIATRIA I SZTUKA CHORYCH PSYCHICZNIE
 • KICZ

 

ESTETYKA

TEORIA SZTUKI

KRYTYKA SZTUKI

METODOLOGIA HISTORII SZTUKI

PISMA ZEBRANE

KONGRESY, SESJE, VARIA 

KSIĘGI PAMIĄTKOWE

ZAGADNIENIA TRADYCJI ANTYCZNYCH

FEMINISTYCZNA HISTORIA SZTUKI

SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE

DYDAKTYKA HISTORII SZTUKI

 

ARTYŚCI

 • SŁOWNIKI I ZBIORY BIOGRAFII
 • SŁOWNIKI ARTYSTÓW KRAJÓW
 • MECENAT ARTYSTYCZNY
 • ARTYŚCI W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM

 

TOPOGRAFIA

 • ATLASY I SŁOWNIKI GEOGRAFICZNE
 • LITERATURA PODRÓŻNICZA
 • AFRYKA
 • AMERYKA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA
 • AZJA
 • EUROPA

 

ZBIORY

 • KOLEKCJONERSTWO
 • MUZEOLOGIA
 • OPRACOWANIA DOTYCZĄCE REGIONÓW
 • DAWNE INWENTARZE ZBIORÓW
 • KATALOGI I PRZEWODNIKI PO MUZEACH
 • KOLEKCJE PRYWATNE
 • KATALOGI AUKCYJNE
 • WYSTAWY

 

HISTORIA. HISTORIA KULTURY. HISTORIA LITERATURY

 • NAUKI POMOCNICZE HISTORII
 • HISTORIA I HISTORIA KULTURY
 • HISTORIA I HISTORIA KULTURY
 • HISTORIA LITERATURY
 • HISTORIA MUZYKI I TAŃCA

 

POWSZECHNA HISTORIA SZTUKI

 • HISTORIOGRAFIA ARTYSTYCZNA I HISTORIA SZTUKI DO k. XIX w.
 • POWSZECHNA HISTORIA SZTUKI XX w.
 • ARCHEOLOGIA
 • SZTUKA PRZEDHISTORYCZNA
 • ETNOGRAFIA
 • HISTORIA SZTUKI POZAEUROPEJSKIEJ
 • SZTUKA ISLAMU
 • SZTUKA ISLAMU
 • ZACHÓD A SZTUKA WSCHODU
 • SZTUKA AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ
 • GRECJA I RZYM

 

SZTUKA STAROŻYTNA

 • OPRACOWANIE OGÓLNE
 • EGIPT
 • BLISKI WSCHÓD
 • GRECJA I RZYM
 • ETRUSKOWIE I RZYMIANIE
 • ETRUSKOWIE
 • RZYM
 • PROWINCJE CESARSTWA
 • SZTUKA RZYMSKA POZA GRANICAMI CESARSTWA

 

SZTUKA STAROCHRZEŚCIJAŃSKA

 • HISTORIA I KULTURA
 • HISTORIA ARCHEOLOGII I SZTUKI    
 • SZTUKA KOPTYJSKA I NUBIJSKA

 

SZTUKA BIZANTYŃSKA

 • CESARSTWO I ŚWIAT GRECKI
 • ARMENIA
 • GRUZJA
 • SŁOWIAŃSZCZYZNA
 • BUŁGARIA           
 • d. JUGOSŁAWIA
 • RUMUNIA
 • RUŚ
 • BIAŁORUŚ
 • UKRAINA
 • POLSKA SŁOWACJA WĘGRY

 

OKRES I STYLE

 • PRZEŁOM ŚREDNIOWIECZA I CZASÓW NOWOŻYTNYCH
 • NOWOŻYTNOŚĆ
 • NOWOCZESNOŚĆ
 • WIEK XX

 

HISTORIA SZTUKI. SZKOŁY

 

HISTORIA SZTUKI POLSKIEJ

 • HISTORIA
 • HISTORIA SZTUKI

 

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

 • ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI
 • PROJEKTOWANIE, MATERIAŁY I KONSTRUKCJE BUDOWLANE
 • ZAGADNIENIA TEORETYCZNE
 • URBANISTYKA
 • ARCHITEKTURA OBRONNA I ARCHITEKTURA DREWNIANA
 • OGRODY
 • HISTORIA ARCHITEKTURY
 • URBANISTYKA I ARCHITEKTURA. POLSKA

 

RZEŹBA

 • ZAGADNIENIA TECHNICZNE
 • KOLEKCJE RZEŹBY (w układzie alfabetycznym krajami).
 • HISTORIA RZEŹBY

 

NUMIZMATYKA I MEDALIERSTWO

MALARSTWO

 • TECHNIKI MALARSKIE
 • PERSPEKTYWA MALARSKA I KOMPOZYCJA
 • ANATOMIA DLA MALARZY
 • KOLOR W MALARSTWIE
 • ŚWIATŁO W MALARSTWIE
 • HISTORIA MALARSTWA

 

MALARSTWO MINIATUROWE

 • KOLEKCJE RĘKOPISÓW ILUMINOWANYCH W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM KRAJAMI
 • HISTORIA MALARSTWA MINIATUROWEGO

 

RYSUNEK.GRAFIKA.SZTUKA KSIĄŻKI

 • RYSUNEK
 • GRAFIKA
 • GRAFIKA REKLAMOWA I PLAKAT
 • SZTUKA KSIĄŻKI I ILUSTRACJI KSIĄŻKOWEJ

 

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE

 • HISTORIA
 • TECHNIKI RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO       
 • ZŁOTNICTWO
 • EMALIA
 • METALE RÓŻNE  
 • KAMIENIE SZLACHETNE I OZDOBNE
 • KOŚĆ
 • BURSZTYN
 • SZKŁO
 • CERAMIKA
 • DEKORACJA WNĘTRZ
 • DREWNO I MEBLE
 • LAMPY
 • TAPETY 
 • TWORZYWA SZTUCZNE    
 • TKANINY

 

KOSTIUMOLOGIA

BROŃ

ORNAMENT

OCHRONA ZABYTKÓW

KONSERWACJA ZABYTKÓW

FOTOGRAFIA

TEATR, SZTUKA FILMOWA I TELEWIZJA