Projekty badawcze realizowane w Bibliotece

2021 — Grant na działania związane z katalogowaniem zbiorów bibliotecznych w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage, z działania nr 4 Infrastruktura#1 w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

W ramach grantu opracowywany jest księgozbiór prof. Jerzego Mycielskiego (1856-1928) — wybitnego historyka sztuki i dydaktyka Uniwersytetu Jagiellońskiego na przełomie XIX i XX wieków. Obszerny i zróżnicowany księgozbiór profesora przekazano bibliotece Instytutu Historii Sztuki zgodnie z jego zapisem testamentowym, a następnie został on zw całości zinwentaryzowany i wyodrębniony w zbiorach biblioteki. Zzapis obejmuje 650 pozycji inwentarza z numerami 3917-4567. Znajdują się w nim polskie i zagraniczne książki, albumy, encyklopedia i katalogi wystaw, pochodzące z II poł. XIX oraz początku XX wieku. Przedstawiają one wissenschaftlische apparatus do dydaktyki historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie przełomu wieków oraz pracy naukowej prof. Mycielskiego. 

Inwentarz zbiorów prof. Jerzego Mycielskiego