Biblioteka im. Prof. Lecha Kalinowskiego

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki gromadzi blisko 50 tysięcy pozycji katalogowych (wiele z nich liczy się w dziesiątki woluminów) i stanowi jeden z największych księgozbiorów o profilu historyczno-artystycznym w Polsce. Jest „biblioteką-matką” dla polskiej historii sztuki.            

Początki biblioteki łączą się ściśle z założeniem w roku 1882 pierwszej na ziemiach polskich katedry historii sztuki. Jej twórca, prof. Marian Sokołowski, mógł ją od razu wyposażyć w tzw. „aparat naukowy” składający się z zakupionego rok wcześniej księgozbioru i odlewów gipsowych. Początkowo biblioteka i cały Gabinet Historii Sztuki mieścił się w prywatnym mieszkaniu prof. Sokołowskiego przy ul. Wielopole 6. Po wybudowaniu w roku 1888 gmachu Collegium Novum, przeniesiono tam bibliotekę razem z Gabinetem Historii Sztuki i Gabinetem Archeologicznym. Lokalizacja biblioteki zmieniała się jeszcze dwukrotnie: po II wojnie światowej biblioteka wraz z instytutem została przeniesiona do Collegium Maius, a w roku 1992 do Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53. 

Do II wojny światowej biblioteka wzbogaciła się darami i zapisami testamentowymi tak znakomitych humanistów, jak: Konstanty Przeździecki, który przekazał tu m.in. część zbiorów Józefa Łepkowskiego, ks. Stefan Pawlicki, architekt Tadeusz Stryjeński, Konstanty Maria Górski, Władysław Łoziński, Stanisław Tomkowicz, Leonard Lepszy. Szczególnie znaczący był zapis testamentowy prof. Jerzego Mycielskiego z roku 1927 liczący kilka tysięcy pozycji. W latach 20. XX wieku biblioteka kilkakrotnie otrzymywała dar Rządu Francuskiego. W czasie II wojny światowej część księgozbioru została wcielona do Institut für Deutsche Ostarbeit, część zrabowana i rozproszona. Po wojnie swoje zbiory przekazali bibliotece tacy krakowscy historycy sztuki, jak: Tadeusz Dobrowolski, Lech Kalinowski, Adam Kotula, Józef Lepiarczyk, Helena Małkiewiczówna, Wojsław Molè, Juliusz Ross, Maria Rzepińska, Aleksander Siemaszko, Tadeusz Szydłowski. W latach 80. nasz zasób wzbogacił się o część archiwum prof. Mieczysława Porębskiego, które jest stale uzupełniane o nowe materiały dotyczące życia artystycznego po roku 1945. Do darczyńców biblioteki należą również: spadkobiercy prof. Catherine Brisac z Paryża, prof. Władysława Bednarowskiego z Wielkiej Brytanii, a także dr Józef Grabski, dyrektor IRSA oraz prof. Caroll Hersell Krinsky z Nowego Jorku.

7 lipca 2014 decyzją JM. Rektora Bibliotece zostało nadane imię prof. Lecha Kalinowskiego, któremu zawdzięczamy przyjęty układ systematyczny księgozbioru oraz znaczne powiększenie zasobów. Staraniem prof. Kalinowskiego biblioteka powiększyła się o znaczące pozycje zagraniczne, pochodzące z darów prof. Karoliny Lanckorońskiej i Fundacji Lanckorońskich (w latach 1980-1995) oraz zakupów z dwóch grantów The Getty Grant Program (w latach 1997 i 1999). 

W latach 2008-2009 dzięki dotacji Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu NOVUM, dokonano gruntownej modernizacji biblioteki: zakupiono nowe umeblowanie czytelni oraz, po gruntownym wzmocnieniu sklepień, w trzech pomieszczeniach magazynowych zamontowano ruchome regały, zwiększając o blisko 50% powierzchnię magazynową.

W roku 2015 zmarł nagle mgr Aleksander Siemaszko, wieloletni kierownik biblioteki. Jego następcą został mgr Jacek M. Radwan, pod którego kierunkiem rozpoczęło się elektroniczne opracowanie zbiorów oraz trwa dalsza modernizacja biblioteki. Planowana jest digitalizacja i pełne opracowanie XIX-wiecznych zbiorów biblioteki.

1 /image/image_gallery?uuid=cc95308d-f37f-43fa-a3f5-aee511a64c72&groupId=12925174 845 564 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=52c7daee-a80a-4ee7-9f6f-b12f45a8668a&groupId=12925174 845 564 3 1

Biblioteka Instytutu

Godziny otwarcia

W tygodniu: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00

 

Kontakt

biblioteka.ihs@uj.edu.pl

Kierownik: 12 663-18-45

Czytelnia: 12 663-18-46