prof. dr hab. Andrzej Szczerski

kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej, stypendysta zagranicznych uczelni i instytutów badawczych, m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium, Universita per Stanieri w Perugii. Uzyskał także stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz granty Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Laureat Nagrody Miasta Krakowa (1996) i Nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent m.in. Royal Collection Studies The Attingham Trust w Londynie (2001), Summer University Course na Central European University w Budapeszcie (2002) oraz The Stone Summer Theory Institute w School of the Art Institute w Chicago (2007). 

W latach 2005-2001 kierownik i współautor programu podyplomowych muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki UJ. W latach 2009-2017 Prezes Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, w latach 2013-2015 vice-prezes AICA International. W 2018 roku otrzymał doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego”. W 2022 roku odznaczony Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Złotym Krzyżem Małopolski. Od 2020 roku dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. W listopadzie 2020 roku powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Autor wielu nagradzanych publikacji, m.in.: "Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900" (Kraków 2002), „Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1939” (Łódź 2010), „Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku” (Kraków 2015), „Views of Albion, The Reception of British Art and Design in Central Europe” (1890–1918) (Oksford 2015), „Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku” (również w wersji anglojęzycznej "Transformation. Art in East-Central Europe since 1989, Kraków 2018). Redaktor i współredaktor książek m.in. "Lwów. Miasto, architektura, modernizm" (Wrocław 2016), "Young Poland. The Polish Arts and Crafts Movement 1890-1918" (Londyn 2021), "Polskie style narodowe 1890-1918) (Kraków 2021), "Nowy początek. Modernizm w II RP" (Kraków 2022).

Kurator wystaw m.in. „Symbolism in Poland and Britain” w Tate Britain w Londynie w 2009 roku, „Modernizacje 1918–1939. Czas przyszły dokonany” w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2010 roku, „The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland” w Centre for Fine Arts BOZAR w Brukseli w 2011 roku, „#dziedzictwo” w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2017 roku oraz „Young Poland. An Arts and Crafts Movement” w William Morris Gallery w Londynie w 2021 roku, wyróżnionej Curatorial Prize przez Association for Art History w Wielkiej Brytanii w 2022 roku.  Od 2020 roku współtwórca wystaw stałych w Muzeum Narodowym w Krakowie "Galeria Sztuki Polskiej XX i XXI wieku", "Przedmioty. Galeria Designu Polskiego XX i XXI wieku", "Muzeum Stanisława Wyspiańskiego" oraz serii wystaw "4 x nowoczesność".

Wybrane publikacje

  • Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900, seria „Ars vetus et nova" t. 10, Kraków 2002.
  • Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010.
  • Ze studiów nad obrazami szkoły angielskiej w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. "Krajobraz z chatą" i "Krajobraz wiejski" Fundacji Leona Pinińskiego, "Studia Waweliana", t. V 1996, s.147-178.
  • Central Europe [in:] International Arts & Crafts, ed. Karen Livingstone, Linda Parry, Victoria and Albert Museum, Londyn 2005, s. 238-251.
  • Dekada luksusu. PRL i hotele w latach 70., „Ikonotheka", t. 20, 2007, s. 161-182.
  • Sources of Modernity: The Interpretations of Vernacular Crafts in Polish Design around 1900, "The Journal of Modern Craft", vol.1, no. 1, March 2008, s. 55-76.
  • Why the PRL Now ? Translations of Memory in Contemporary Polish Art, "Third Text", Special Issue "Socialist Eastern Europe" Guest Editor: Reuben Fowkes, vol. 23, issue 1, January 2009, s. 85-96.
  • Beyond modernity. Benedykt Jerzy Dorys' photos of Polish-Jewish Kazimierz in the 1930s [w:] Jewish Artists and Central-Eastern Europe. Art centers-identity-heritage from the 19th century to the Second World War, red. Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Tamara Sztyma-Knasiecka, Warszawa 2010, s. 353-361.
  • Objects are closer than they appear – or not yet the end of history [w:] Rearview Mirror. New Art from Central & Eastern Europe, red. Christopher Eamon, katalog wystawy Toronto, The Power Plant 2011 i Edmonton, Art Gallery of Alberta 2012), Edmonton Toronto 2011, s. 36-44.
  • Strzemiński modernizator [w:] Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki, red. Jarosław Lubiak, Łódź 2012, s. 201-222.