BRAK DEKLARACJI przedmiotowej

Kolejne, ostatnie upomnienie: Nie złożenie deklaracji przedmiotowej do końca tego tygodnia (30.XI.) skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Do osób, które nie złozyły deklaracji wysłano indywidualne maile.

Data opublikowania: 25.11.2013
Osoba publikująca: Michał Śmidowicz