Odwołanie zajęć

Dyrekcja IHS zawiadamia, że w związku z programowymi ćwiczeniami terenowymi dla kierunków studiów/ w dniach

a) historia sztuki: I rok 13-15 maja, II rok 13-17 maja, III rok 13-25 maja

b) ochrona dóbr kultury: I - III rok 20-22 maja,

odwołane zostają zajęcia:

a) które odbywają się dla tych grup , w podanym wyżej czasie,

b) prowadzone przez opiekunów, którzy wyjechali na objazdy. 

Data opublikowania: 08.05.2013
Osoba publikująca: Agata Dworzak