Studenci III roku/Przepisywanie zajęć

   /05.02.2013/ STUDENCI III ROKU HS i ODK - /STUDIA LICENCJACKIE/

ODK – Osoby, które kończą studia licencjackie na ODK a planują zdawać na studia II stopnia na historii sztuki winny złożyć prace licencjackie do końca maja. Obrony planowane są w okresie od 20.06 do 10.07. 2013 r.

HS – Osoby, które kończą studia licencjackie na HS, a planują zdawać na studia II stopnia winny zdać egzamin licencjacki w okresie trwania letniej sesji egzaminacyjnej, tj. do 28.06.2013. Osoby, które nie zdadzą egzaminu w sesji nie będą mogły się zarejestrować w systemie rekrutacyjnym ERK na studia II stopnia.

/05.02.2013/ PRZEPISYWANIE OCEN I ZALICZEŃ

Studenci (studiujący historię sztuki i ochronę dóbr kultury) którzy mają zamiar wystąpić o przepisanie ocen lub  zaliczeń mają taką możliwość poprzez złożenie podania do wicedyrektora ds. studenckich o wyrażenie na to zgody. Po ewentualnej akceptacji należy zgłosić się do prowadzącego zajęcia z indeksem lub wydrukowaną kartą okresowych osiągnieć z USOSweba z prośbą o wpisanie oceny do systemu (dotyczy również zdawania egzaminu przed komisją, w takim przypadku należy dużo wcześniej złożyć takie podanie).

Data opublikowania: 17.04.2013
Osoba publikująca: Michał Śmidowicz