Wyjaśnienie kodów przedmiotów w modułach

 

Przedmioty umieszczone w modułach mają kody z rzymską liczbą natomiast seminaria i wykłady zachowują dotychczasowe (stare) kody WH.IHS-

Studia licencjackie:

Wyjaśnienie przykładowych skrótów w module:

- dla kierunku hs WH.IHS-I-02-04 Wydział Historyczny. Instytut Historia Sztuki (kierunek)-I (studia pierwszego stopnia)-02 (numer modułu), 04 (kolejny numer przedmiotu w module)

- dla kierunku odk WH.ODK-I-02-01 Wydział Historyczny. Ochrona dóbr kultury-I (studia pierwszego stopnia)-02 (numer modułu),-01 (pierwszy numer przedmiotu w module).

Studia uzupełniające:

Wyjaśnienie przykładowego skrótu w module:

WH.IHS-II-01-03- Wydział Historyczny. Instytut Historia Sztuki (kierunek)-II (studia drugiego stopnia)-01 (numer modułu), 03 (kolejny numer przedmiotu w module)

Data opublikowania: 17.04.2013
Osoba publikująca: Michał Śmidowicz